Bydliště statutárů bude možná neveřejným údajem  

Ochránit statutární orgány a jejich rodiny před možnými útoky – i to je jeden z důvodů pro výmaz adres z obchodního rejstříku. Foto: www.freeimages.com

 

V obchodním rejstříku možná nebudou muset podnikatelé uvádět adresu svého bydliště. Údaje o místě bydliště statutárních orgánů a společníků v obchodním rejstříku by se podle návrhu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) staly neveřejnými. Rejstříkový soud by je sdělil pouze tomu, kdo prokáže právní zájem.

 S ohledem na nařízení GDPR o ochraně osobních údajů fyzických osob se AMSP ČR rozhodla vyvolat změnu s cílem chránit citlivá data také osob v orgánech obchodních společností, které dnes musí na rejstříkový soud uvádět mimo ekonomických údajů a základních dat o firmě rovněž adresu trvalého pobytu. Návrh změny zákona má slušnou šanci projít, neboť většina parlamentních stran se změně nebrání.

Úprava v souladu s GDPR

Současný stav úpravy veřejných rejstříků si zakládá na úplné transparentnosti. Tato situace se týká i údajů, u kterých je jejich publicita nadbytečná. Těmito údaji jsou podle AMSP ČR trvalá bydliště, případně místa pobytu, jednotlivých společníků právnických osob a členů statutárních orgánů těchto právnických osob. S příchodem nového vnímání ochrany osobních údajů, převážně způsobené účinností nového nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, by tyto osobní údaje měly být neveřejné a rejstříkovým soudem sdělovány jenom tomu, kdo na tom prokáže právní zájem.

Stávající povinnost je stanovena s ohledem na historický vývoj a s ohledem na původní obchodní zákoník. V rámci testu proporcionality není podle AMSP ČR dán státní zájem na zveřejňování těchto údajů větší, než zájem na ochraně osobní integrity subjektů těchto údajů, a to tím spíše, že jsou dnes firmy a jejich statutární zástupci povinni ve zvýšené míře chránit citlivá data svých obchodních partnerů nebo zaměstnanců.

 Lobbování v parlamentu

 Údaje o členech statutárních orgánů a společníků by byly i nadále nutným údajem, který jednotlivé společnosti budou muset rejstříkovým soudům poskytnout. S ohledem na přístupnost těchto údajů orgánům státní správy, a s ohledem na právní subjektivitu právnických osob, není tak nadále shledán důvod, aby tyto údaje byly sdělovány veřejně.

AMSP ČR proto připravila u příležitosti projednávání národní úpravy evropského nařízení GDPR návrh změny zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů. Navrhovaná změna zohledňuje, že údaje členů orgánů právnických osob a společníků právnických osob o místě bydliště a místě pobytu budou neveřejné. Současně AMSP ČR zahájila projednávání změny s parlamentními stranami.

Zdeněk Tomíček, místopředseda AMSP ČR k tomu uvádí: „Ve srovnání s mnoha zeměmi EU jsou v českém obchodním rejstříku zveřejňována bydliště fyzických osob v orgánech obchodních korporací. Bez ohledu na existenci jakéhokoli právního zájmu si tak každý může zjistit adresu těchto osob, což je vystavuje zbytečné zátěži a riziku. S ohledem na účinnost nového nařízení o ochraně osobních údajů GDPR je na místě stávající stav náležitě upravit. Připravili jsme proto v Asociaci k projednání návrh změny rejstříkového zákona a souvisejících právních předpisů.“ 

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR dodává: „Pokud neučiníme změnu, vznikne s ohledem na nařízení GDPR značná nerovnováha. Na jedné straně zásadním způsobem zpřísňujeme ochranu dat fyzických osob a za nedodržení nařízení trestáme podnikatele nemalými sankcemi, současně jsou ale osobní data podnikatelů běžně přístupná. Nikdo nezpochybňuje, že firmy musí v obchodním rejstříku zveřejňovat finanční výsledky a veškeré údaje o společnosti, ale adresa trvalého bydliště dotčených osob nemá s obchodními aktivitami společnosti co do činění, naopak statutární orgány a jejich rodiny se mohou stát snadno terčem útoku.“