Speciál

Novinky, potvrzující dynamiku oboru

Takřka každý týden přibývá v oboru energetiky řada zajímavých zpráv. Svědčí to o dynamice, kterou toto strategické odvětví provází jak v naší zemi, tak v celé Evropě. O čem se v současnosti mezi odborníky mimo jiné hovoří? Miliony na […]

Speciál: Česká energetika

Přenosovou síť hlídají speciální transformátory

Problém s přetížením české energetické sítě z důvodu neplánovaných přetoků z německých energetických zdrojů. To bylo téma, o němž se mezi odborníky hovořilo v posledních letech velmi často. Naštěstí už lze o něm hovořit v minulém čase. Společnost […]

Speciál: Česká energetika

Plyn coby zdroj elektřiny: Trend, který nabírá na síle

Jako energetické médium budoucnosti, tak lze bez nadsázky označit zemní plyn. A to z toho důvodu, že kromě svého tradičního využití se bude spolu s obnovitelnými zdroji v následujících 25 letech stále více podílet na výrobě elektřiny v zemích […]

Lobby

Evropa má jasný směr: Více větru, vody i slunce

Energie získávaná z vody, slunce, větru i biologických zdrojů se stále více objevuje ve statistikách a energetických koncepcích nejen v České republice, ale v celém světě. Zatímco v České republice v poslední době probíhaly diskuse o prolomení či neprolomení limitů […]

Speciál: Česká energetika

Energetika a její dva pilíře: Jádro i obnovitelné zdroje

Energetika – žhavé téma současnosti, ale především budoucnosti. Spotřeba všech druhů energie dlouhodobě stoupá a tím roste i potřeba zajištění jejich spolehlivých dodávek. V tomto smyslu má výroba, přenos a distribuce energie pro naši zemi strategický […]

Speciál: Česká energetika

Jak řešit nežádoucí emise? Sníží je nové řídicí systémy

Nižší energetická náročnost, snižování emisí, využití druhotných surovin jako zdroje energie, pozitivní vliv na životní prostředí. Pojmy, které stále častěji pronikají do praxe průmyslových podniků. Že je v tomto směru pro tuzemské firmy dostatek inspirativních vzorů, dokazuje […]

Speciál: Česká energetika

Energetika: Dynamický obor i silné politikum

Málokterý obor lidské činnosti je natolik sledovaný jako energetika. Není divu. Je páteří infrastruktury každého státu, rozhoduje o úrovni jeho ekonomiky a celkovém fungování. Energetika tím pádem představuje i nebývale silné politikum, zvláště v podmínkách globalizovaného světa. Česká […]