Čeští exportéři: Vývoz do Německa nadále poroste

Čeští exportéři tradičně bodují v každoroční soutěži Exportní cena DHL UniCredit. Štáb soutěže (na snímku) vyhlásil letos již 21. ročník tohoto klání, podporujícího a oceňujícího úspěchy českých vývozců. Foto: Agentura Helas

Význam Německa jako exportního odbytiště pro téměř polovinu českých firem z řad malých a středních podniků za poslední tři roky vzrostl. 69 % z nich předpokládá, že vývoz k našemu největšímu sousedovi v letošním roce ještě navýší, a plánují proto rozšiřovat výrobní kapacity. Německo zcela dominuje jako náš hlavní exportní i importní partner a je druhým největším investorem.

Vyplývá to z průzkumu a nové analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), agentury pro podporu obchodu CzechTrade a Komerční banky (KB).

Dlouhodobá orientace

„V loňském roce připadalo na Německo 32,8 % celkového českého exportu. Spolková republika je tak pro české firmy nejvýznamnějším odbytištěm, což potvrzují i výsledky našeho průzkumu. Pro 26 % exportérů představuje vývoz do Německa více než 30% podíl na celkovém exportu firmy, téměř každá desátá tam vyváží přes polovinu produkce,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury pro podporu obchodu CzechTrade.

Z výsledků průzkumu navíc vyplývá, že orientace malých a středních podniků na Německo je dlouhodobá. Celkem 82 % z nich totiž do této destinace exportuje již více než pět let.

Naše firmy drží krok

Podle aktuální analýzy obchodních a investičních vztahů mezi ČR a Německem je náš západní soused nejdůležitějším ekonomickým partnerem. Z celkového vývozu realizujeme jen v Německu 32,8 % a v importu drží němečtí dodavatelé v ČR podíl 25,8 %, což v obou případech řadí Německo na první pozici. Z pohledu zahraničních investic v ČR drží Německo se 14,1 % druhé místo za Nizozemím. Analýza nicméně současně ukazuje, že v prvním čtvrtletí dochází v celkovém exportu i importu k mírnému meziročnímu poklesu, což potvrzuje i vzájemný obchod s Německem.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu uvádí: „Je zřejmé, že naše ekonomická závislost na Německu je mimořádně vysoká. Jen do Bavorska vyvezeme dvojnásobně více než do celé Asie. Důvodem je geografická i průmyslová provázanost a rovněž fakt, že stačíme německým firmám jak v kvalitě, tak v přechodu na nové technologie na bázi průmyslu 4.0.“ Mírný pokles v prvních měsících roku 2018 zatím Karel Havlíček nevidí nijak dramaticky: „Rok 2017 dopadl nečekaně dobře, je tedy vysoká základna. Je ale pravda, že posilování kurzu koruny, a tedy i nižší inkaso se projevuje vždy až s určitým odstupem, což se negativně dotkne zejména tohoto roku. Pro další vývoj bude rozhodující kondice podniků v automotive, ve strojírenství a elektrotechnickém průmyslu.“

Kde najít partnery?

Nejčastějším problémem, který v Německu řeší 44 % českých společností, je nalezení vhodných obchodních partnerů. Pro 8 % je pak problematické překonávání legislativních překážek. Více než čtvrtina exportérů se potýká i s konzervativností tamního trhu ve vztahu k dodavatelům z ČR. I přesto lze hovořit o rostoucí závislosti Německa na českých dodavatelích. Zásluhu na dobrém jménu českých vývozců má mimo jiné i PP Agency, agentura pro podporu exportu, která ve svých publikacích dlouhodobě zajišťuje účinnou tištěnou prezentaci českých firem na německém trhu. Více informací na http://www.ppagency.cz