Co začíná ťukat na dveře? Éra udržitelného podnikání

Udržitelné hodnoty se ve firmách stále více ocitají v hledáčku pozornosti Foto: www.freeimages.com

Svět podnikání v éře globalizace prochází dynamickým vývojem. Mění se podmínky, technologie, strategie… Co stačilo včera, dnes už nedostačuje. Je zřejmé, že řada firem stojí na prahu zásadních změn ve svém fungování. A do popředí se stále více posouvají i principy udržitelného podnikání.

Jde o takový způsob podnikání, který se neorientuje pouze na krátkodobý zisk, ale vychází ze zásad udržitelného rozvoje. Jeho základní premisou je šetrnost k životnímu prostředí a to jak v lokálním, tak globálním měřítku. Nový přístup k podnikání přináší citlivost k místu, kde firmy podnikají a také řeší sociální, environmentální a finanční dopady své činnosti. Zatímco velké globální korporace dané téma již běžně integrují do svých strategií, české firmy, zvláště malého a středního formátu, tento krok spíše čeká.

Návrat ke kořenům

Koncepce udržitelného podnikání ve své podstatě není ničím objevným. Lze ji naopak chápat jako návrat ke kořenům. „Vidíme, že se stále silněji prosazuje trend posunu od firemní charity či filantropie, která byly stěžejní před deseti lety, přes společenskou odpovědnost firem k udržitelnému podnikání. Hodnoty, které jsou spojeny s udržitelným podnikáním, se dostávají do základů strategií dalšího rozvoje firem,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznysu pro společnost, platformy pro odpovědné podnikání.

Odpovědnost a udržitelnost se tak stává jedním z důležitých prvků předpokladu úspěšnosti podnikání. V posledních letech si většina nadnárodních i ryze českých firem uvědomuje, že svět, ve kterém podnikají, se radikálně mění. A tak firmy své programy společenské odpovědnosti a udržitelnosti spojují s tím, jak reagovat na demografické změny, situaci na trhu práce, snižující se dostupnost zdrojů, změny v klimatu, měnící se očekávání zákazníků či veřejnosti. To vše firmám přináší nejenom konkurenční výhodu, ale také ekonomické úspory, a promítá se v jejich reputaci.

Proměna na obzoru

„Prostřednictvím těsného kontaktu s byznysem vnímáme, že mezinárodní firmy, které u nás působí, reagují díky svým mateřským firmám mnohem silněji na globální trendy v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání – bohužel však ne vždy na ně reaguje česká společnost, stát a veřejná reprezentace,“ dodává Pavlína Kalousová. Také o tom se hovořilo na nedávné pražské konferenci UP! BPS Fórum udržitelného podnikání s podtitulem Fórum o trendech, které by měly firmy reflektovat DNES pro své udržitelné ZÍTRA.

Na této akci rovněž zaznělo, že udržitelné podnikání a jeho principy nezadržitelně přijdou do českých firem všech velikostí. A způsobí proměnu, kterou podniky ve světě prošly v osmdesátých a u nás v devadesátých letech 20. století. Tehdy se masivně zaváděly standardy kvality, zřizovaly nové pozice manažerů kvality a téma se od velkých firem dostalo až k tomu poslednímu dodavateli. Stejný rozvoj čeká i odpovědné a udržitelné podnikání. Tedy podnikání v souvislostech, které firmám pomáhá předpovídat a řídit rizika, snižovat náklady a zvýšit svůj úspěch.

Spíš velcí hráči

K principům udržitelného podnikání se hlásí zatím především velké firmy jako Skupina ČEZ, Tchibo, Pivovary Staropramen nebo Vodafone ČR. „Ve Vodafonu jako strategický nástroj udržitelného podnikání používáme technologie. Prostřednictvím technologií internetu věcí snižujeme uhlíkovou stopu, nakupujeme energeticky méně náročné technologie, digitalizací nahrazujeme papír a tisíce dalších potřeb a předmětů, které se dnes vejdou do jednoho mobilního telefonu,“ uvádí Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafone ČR. „Zároveň podporujeme technologie pro rozvoj společnosti, ať už pro začleňování lidí s postižením, pro usnadnění integrace matek s malými dětmi na pracovní trh nebo pro zvyšování digitálních kompetencí mladých lidí, které čeká svět plný nových profesí.“

Trojice priorit

Principy udržitelného podnikaní se podle Byznysu pro společnost v ČR nyní soustředí na tyto tři prioritní oblasti:

 

  1. Trh práce: Připravenost na demografické změny, rovné příležitosti, diverzita, flexibilita práce, vzdělávání.

 

  1. Cirkulární ekonomika: Udržitelná výroba a spotřeba, oběhové hospodářství, inovace, spolupráce napříč sektory.

 

  1. Udržitelné komunity: Firemní dobrovolnictví, firemní dárcovství, sdílená ekonomika, spolupráce s městy, partnerství napříč sektory.

 

Index udržitelnosti

Byznys pro společnost hodnotí přístup k udržitelnosti firem unikátním indexem TOP Odpovědná firma. Ten sleduje komplexní přístup firmy k podnikání s ohledem na udržitelnost a společenskou odpovědnost. Tedy to, zda má firma odpovědný a udržitelný přístup k podnikání.

 Více než 90 % firem, které se do hodnocení TOP Odpovědné firmy zapojily v roce 2017, mělo zpracovanou strategii v této oblasti. To jim umožňuje dlouhodobě téma rozvíjet a nezaměřovat se pouze na jednorázové projekty a podporu.

Jde o výrazný posun. V předchozích dvou letech mělo strategii vytvořenou kolem 80 % zapojených firem. Přes 70 % velkých firem hodnotí a měří svůj přínos a dopad na společnost a životní prostředí a jsou tak schopny efektivně směřovat své síly a prostředky.

Index ukazuje, že stále více firem – už polovina – zahrnuje svoje priority odpovědného podnikání do hodnocení výkonnosti svých zaměstnanců. Silným stimulem pro udržitelné podnikání je podle Byznysu pro společnost generace, nastupující na trh práce, která stále více zohledňuje, pro jakou firmu bude pracovat.

red