Czech Business and Trade propaguje Česko již 90 let!

Foto: archiv PP Agency

Psal se rok 1928. Alexander Fleming objevil penicilin, při návratu ze severního pólu ztroskotala vzducholoď Italia, na dvou místech Evropy se konaly zimní i letní olympijské hry, v Brně bylo otevřeno nové výstaviště. Právě v tomto roce začal v tehdejším Československu vycházet ekonomický časopis, který putuje k čtenářům dodnes pod názvem Czech Business and Trade.

Za desítky let prošel nejednou proměnou, ale jeho jádro zůstalo: Poskytuje zájemcům o obchod s Českou republikou informace o naší ekonomice, její úrovni a perspektivách.

Výjimečná pozice

V současnosti má Czech Business and Trade výjimečnou pozici -podnikatelským kruhům ve více než 90 zemích světa poskytuje ekonomickou informaci o naší současné hospodářské politice a jejích trendech. Je vydáván v anglickém jazyce s cílem podpořit export tuzemských podniků a zvýšit zájem zahraničních investorů o Českou republiku.

Czech Business and Trade je jedním z produktů vydavatelství PP Agency, s.r.o., které se dlouhá léta vydáváním několika titulů věnuje propagaci českých exportérů. Časopis je zasílán zastupitelským úřadům, obchodním a výrobním společnostem v zahraničí, podnikatelským svazům, hospodářským komorám, představitelům profesních asociací a cechů, bankám a finančním institucím, zahraničním společnostem v České republice, kancelářím CzechTrade a Českých center v zahraničí, stejně jako institucím pro podporu obchodu.

Budování povědomí

Czech Business and Trade najdou čtenáři rubriky, přibližující ekonomickou situaci České republiky a informující o dění ve stěžejních oborech tuzemského průmyslu. Časopis poskytuje i prostor k prezentaci českých podniků na zahraničních trzích, ať již formou PR textů nebo vizuální inzerce.

„Publikace PP Agency jsem využíval již v době, kdy jsem působil na zastupitelských úřadech v Ottavě a poté v Paříži. Vedle ročenky Doing Business in the Czech Republic jsem vždy využíval i Czech Business and Trade, který první jmenovanou publikaci doplňuje souhrnnými informacemi o aktuálním vývoji české ekonomiky. Tyto dva tituly představují nezbytné minimum pro každé úvodní jednání, pokud chcete v zahraničí představit Českou republiku jako moderní zemi s konkurenceschopným průmyslem,“ zdůrazňuje Vladimír Bärtl, náměstek ministra průmyslu a obchodu.

O přínosu prezentace firmy prostřednictvím Czech Business and Trade se přesvědčilo již mnoho českých podnikatelů. „Naše firma se po úspěšném působení na místním trhu rozhodla posílit své pozice také v zahraničí. K tomuto účelu jsme hledali způsob, který by podpořil naši marketingovou činnost. Stal se jím časopis Czech Business and Trade,“ ohlíží se za minulými roky Miroslav Otépka, jednatel společnosti Modikov, s.r.o. „Dostali jsme se tak do povědomí nejen na našich zastupitelských úřadech v zahraničí, ale i do povědomí evropských firem, a to zejména jako spolehlivý a důvěryhodný partner.“

ksm

Jak šla historie a jaké proměny přinesla

1928 – Vychází první číslo časopisu s názvem L’Orient et la Tchécoslovaquie a podtitulem Obchod – průmysl – doprava. Jeho úlohou je napomoci českému exportu do oblasti Černomoří a Orientu.

1929 – Vzniká anglická verze s názvem The East and Czechoslovakia.

1931 – Se změnou orientace časopisu na celý svět dochází ke změně názvu na L’exportateur tchécoslovaque a v anglické mutaci na Czechoslovak Trade and Industry.

1939 – Po rozpadu Československa se mění název časopisu nejprve na Czech Trade and Industry a následující rok na Trade and Industry of the Protectorate of Bohemia and Moravia.

1940 – Vydávání časopisu je zastaveno.

1947 – Na předválečnou tradici navazuje časopis Czechoslovak Exporter, který má i francouzskou a španělsko-portugalskou verzi.

1952 – Časopis se objevuje s názvem Czechoslovak Foreign Trade, v německé mutaci Der tschechoslowakische Aussen­han­del a je směřován k propagaci našeho průmyslu v určitých státech, např. NDR a Číně.

1955 – V této době časopis vychází v anglické verzi, jehož součástí je příloha – resumé všech publikovaných článků ve francouzštině, němčině a španělštině. Orientuje se na propagaci našich výrobků a informace o zahraničněpolitických, kulturních a společenských událostech.

1961 – Zlomový rok pro obsahovou stránku Czechoslovak Foreign Trade (CFT), z původního dvouměsíčníku vznikají časopisy dva – měsíčník Czechoslovak Foreign Trade a čtvrtletník For You from Czechoslovakia. Z CFT se stává ekonomický měsíčník informující o zahraničním obchodě, ekonomice, průmyslu, dopravě, zemědělství a hos­podářské politice Československa. V 60. letech přibývají samostatné mutace – němčina, francouzština, španělština a od roku 1966 i ruština.

1961- 1990 – V závislosti na politicko-ekonomických změnách vznikají nové rubriky – např. Finance, Co nového v legislativě, Ekonomické vztahy, Podnikání a výroba, Mezinárodní spolupráce. Informace se týkají vývoje hospodářské politiky, změn v  legislativě, praktických rad pro zahraniční investory i opatření vztahující se k zahra­ničněobchodní činnosti a navazování kontaktů s československými podniky a podnikateli.

1991 – Od čísla 12/1991 začíná CFT vydávat firma PP Agency na zakázku Ministerstva zahraničního obchodu ČSFR, které časopis převzalo od Československé obchodní komory. Časopis se začíná tisknout celobarevně. Později dochází k rychlému střídání vydávaných jazykových verzí, v roce 1997 se ustálil na pěti mutacích.

1993 – V závislosti na rozdělení Československa se mění název časopisu na Czech Foreign Trade a přechází z MZO ČSFR pod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

1994 – Dochází k poslední změně titulu na Czech Business and Trade.

 Foto: archiv PP Agency