Dopravě stále schází kvalitní infrastruktura

Doprava, spedice, logistika – pojmy, které hýbou podnikatelským světem. Zvláště v době všeobecné globalizace jsou uvedená odvětví velice preferovaná.

O tom, zda firmy ve velké konkurenci udrží stávající a získají nové zákazníky, rozhoduje mimo jiné i rychlost a spolehlivost dodávek materiálů, komponent i finálních výrobků. Česká republika je přitom svou polohou uprostřed Evropy přímo předurčena k tomu, aby byla v mezinárodním měřítku středobodem přepravních a logistických služeb. Aby tomu tak skutečně bylo, potřebuje naše země moderní dopravní infrastrukturu. A nejen ji. Velký dluh v oboru dopravy a logistiky představuje i nevyhovující legislativa, která nezohledňuje nové technologie, mimo jiné třeba systém GPS, dnes už běžně používaný.

Mnohé k lepšímu, některé problémy ale zůstávají

Bez kvalitní dopravní infrastruktury se podnikatelům v daném oboru hůř dýchá. Zatímco výkony silniční dopravy se v poměru k železniční přepravě blíží evropskému standardu, v případě dálniční sítě stále nejsme na „západní“ úrovni, byť v posledních letech se situace výrazně zlepšuje. Především přibyly nové dálniční úseky – mimo jiné v severních či východních Čechách, probíhají rekonstrukce řady stávajících úseků, včetně dnes už legendární D1.

„Všem připadalo, že celá naše republika byla loni rozkopaná, ale stavělo se méně než v roce 2015,“ říká Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic. „Stále v opravách silnic doháníme minulá období, kdy se do oprav a rekonstrukcí investovalo minimálně. Poněkud skřípala koordinace mezi kraji a Ředitelstvím silnic a dálnic v ČR. Zároveň se opravovalo jak na silnicích I. třídy a dálnicích, tak i na potenciálních objízdných trasách na dvojkách a trojkách. Řidiči tak měli často oprávněný pocit, že kolony jsou všude.“

Problémem primárně není ani tak nedostatek financí, ale nepřipravenost stavebních projektů na výstavbu. Situace je zapříčiněna nejen nekompetentním rozhodováním odpovědných institucí v minulosti, ale zejména naprosto nevyhovujícím stavem legislativy, která se týká přípravy staveb (posuzování staveb z hlediska vlivu na životní prostředí, nevyhovující pravidla účasti veřejnosti v procesu schvalování, nevyhovující stavební zákon atd.). Zásadně se projevuje absence systémového přístupu k financování dopravní infrastruktury a dlouhodobého plánování.

Pro zlepšení celkové situace v budování dopravní infrastruktury je klíčové zlepšení legislativy a odstranění složitých byrokratických postupů, zejména v procesu přípravy staveb. S tím souvisí i potřeba koncepčního řešení kompetencí jednotlivých ministerstev, které se stavebnictvím zabývají. To, že dnes do stavebnictví „mluví“ minimálně pět ministerstev, začíná být neúnosné. „Potřebujeme systémový přístup k dopravní infrastruktuře. Jinak budeme neustále dokola řešit ty samé problémy a naše silniční a dálniční síť bude trpět,“ podotýká Petr Svoboda.

Slabými místy zůstávají silniční tahy nižších tříd a rovněž tak mosty. Například z 12 500 mostů je v současnosti téměř pětina ve špatném až havarijním stavu, což představuje bezpečnostní riziko. Špatná kvalita silnic nižších tříd se zase výrazně podepisuje na zvýšení provozních nákladů na údržbu a opravy vozidel. Což podnikatelům v dopravě na náladě nepřidá.

Problémem zůstává také fakt, že většina stávajících komunikací není patřičným způsobem navázána na sousední země. Jde stále ještě o pozůstatek z éry socialismu, kdy zvláště spojení na západ se záměrně nerozšiřovalo. V současnosti je to ale pro kontakty s Evropou velký zádrhel, třebaže už ne tak velký jako bezprostředně po pádu železné opony.

Logistické trendy jdou správným směrem

Příznivější situace panuje na trhu spedičních a logistických služeb, který patří v České republice k zásadním, hlavně pokud jde o ekonomický přínos do kapitoly HDP. Tuzemská spedice a logistika v současnosti dosahuje v rámci Evropy velmi slušného postavení. Vykazuje růstové ukazatele, vyrůstají nová logistická centra, sklady, překladiště a další areály, především zásluhou velkých zahraničních společností, pro něž jsou tyto investice výhodné vzhledem k zeměpisné poloze naší země. Díky tomu zdejší trh absorbuje rovněž špičkové logistické technologie a know-how.

I přes tato pozitiva česká logistika, reprezentovaná řadou renomovaných firem, je v porovnání s vyspělými evropskými státy nadále poněkud podceňovaná. Mnoho firem si raději logistické procesy řeší vlastními silami, nepříliš je u podnikatelských subjektů využíván outsourcing coby nástroj ke snižování provozních nákladů. Každopádně trendy v daném oboru se vyvíjejí správným směrem a budoucnost netřeba vidět černě. I přes problémy, o nichž pojednávají následující stránky. Tuzemská doprava, spedice a logistika ještě neřekla v evropském kontextu poslední slovo.