Írán – země s obrovskými šancemi pro dobrý byznys

Země s patinou exotiky i rozvíjející se ekonomikou, zajímavá pro řadu oblastí byznysu. Takový je dnešní Írán. Díky rušení sankcí a obchodního embarga se k Íránu upíná řada světových vývozců a české podniky nestojí stranou.

Na íránském trhu byly v uplynulých desetiletích velmi dobře zavedeny výrobky a služby se značkou Made in Czechoslovakia. A dnes jde o to znovu otevřít tuzemským podnikům cesty k dobrým obchodům na území Persie.

Země se postupně vrací na obchodní mapu světa, otvírá svou ekonomiku a rozhodně nechce být jen vývozcem ropy či zemního plynu. Tím spíš, když je po Saúdské Arábii druhou největší ekonomikou zemí Středního Východu a severní Afriky. Přirozeně, že se potýká s nejedním problémem – mj. s obtížným přesunem peněz pro navýšení objemu zahraničního obchodu. Pokud jde o HDP Íránu, v současnosti se odhaduje na 394 miliard USD.

Otvírání světu

„Írán skýtá obrovský potenciál pro český průmysl. Zejména ve strojírenství, zemědělství nebo leteckém průmyslu. V současné situaci, kdy se země potřebuje rozvíjet, ale mají šanci prakticky všechna průmyslová odvětví. Navíc můžeme navázat na historicky velmi dobré obchodní vztahy mezi Íránem a naší zemí,“ uvedl předseda zahraniční sekce Hospodářské komory ČR Ilja Mazánek na úvod nedávného Dne Íránu, konaného v Praze.

I proto v poslední době míří do Íránu vrcholní politici, podnikatelské mise i jednotliví byznysmeni s cílem představit možnosti našich firem, které mohou být spolehlivými partnery v oblasti obnovy infrastruktury, zpracování surovin, petrochemického či energetického průmyslu, ale jsou schopny zajistit i stavební zakázky.

Náš zastupitelský úřad registruje téměř 80 českých firem, které již obchodní partnery v Íránu mají. České expanzi napomáhá i fakt, že byla podepsána a oběma zeměmi ratifikována smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. Podepsána je dohoda o ekonomické spolupráci a již proběhla i expertní jednání ve věci dohody o podpoře a ochraně investic.

Zásadní priority

Rozvoj a modernizace železniční dopravy, ochrana životního prostředí a vodní hospodářství. To jsou hlavní priority nového rozpočtu pro období 2017-2018, vytýčené íránskou vládou. Patří zároveň mezi hlavní body íránského pětiletého plánu pro léta 2017-2022.

Nový íránský rozpočet předpokládá výdaje v celkové výši 328,7 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst 10,6 %. Pokud jde o sféry budování a rozvoje infrastruktury, potenciálně zajímavé pro české subjekty – na oblast železniční dopravy je v rozpočtu vyčleněno 912 milionů USD, na ochranu životního prostředí (včetně úpraven odpadních vod) 1,035 miliardy USD a na vodohospodářské projekty 652 milionů USD.

Co se rozvoje železniční dopravy týká, hlavní důraz je kladen na prodloužení železniční sítě o 9 134 km, z toho více 3 500 km již bylo rozestavěno. Dále je nutno zabezpečit elektrifikaci dvoukolejných rychlostních tratí o délce 1 500 km. Národohospodářské výhledy počítají se zvýšením počtu pasažérů ve vlacích o 20 % a objemu po železnici přepraveného nákladu o 30 %.

Jako projekty vysoké důležitosti s potřebným financováním v železniční dopravě lze jmenovat tratě Qazvin-Rasht (388 km), vysokorychlostní trať Teherán-Isfahan (410 km), Teherán-Hamedan-Sanandaj (430 km), nebo úsek Gorgan-Bojnourd-Mashhad (570 km).

Vedení země mimořádnou pozornost věnuje rovněž vodnímu hospodářství a zásobám pitné vody, stav tohoto sektoru je přitom podle řady faktorů alarmující. Zásoby vody z obnovitelných zdrojů poklesly během krátkého období ze 130 miliard m3 na 116 miliard m3, přičemž převážná část -100 miliard m3 se intenzívně využívá. S největším nedostatkem vody se potýká hned několik velkých íránských měst (zejména Kerman, Zahedan, Bandar Abbas, Mashhad, Yazd, Esfahan a Boushehr), kritická je situace v řadě venkovských oblastí.

Tento stav je dílem způsoben několika lety mimořádného sucha, nehospodárnou politikou zemědělského sektoru při zavlažování farem, nelegálnímu provozování zhruba 30 000 studen a více jak 14%ztrátám vlivem špatného stavu vodovodního potrubí. Proto místní vláda dbá na výstavbu nových odsolovacích zařízení a recyklaci užitkové a pitné vody. Hlavně pro nedostatek financí však bylo v poslední době ve stavu rozpracování pozdrženo na 3000 dílčích projektů.

V obou uvedených oblastech se naskýtají velké šance pro české firmy, a to prostřednictvím subdodávek pro realizátory jednotlivých projektů. Jinou možností je zakládání společných podniků s místními soukromými či státními subjekty či případně vlastní investice do výstavby čističek odpadních vod, odsolovacích zařízení či zadržovacích nádrží a jejich následné komerční provozování (za podmínek sjednaných s místní stranou).

Nadějné vyhlídky

Kromě zmíněných návštěv našich představitelů a podnikatelů byly českou ambasádou v Teheránu připraveny a realizovány dva projekty na podporu ekonomické diplomacie. „Prezentace potenciálu českých firem v oblasti důlní a těžební techniky a energetického průmyslu v provincii Jižní Chorásán“ a dále projekt „Prezentace potenciálu českých firem v oblasti kolejových vozidel a rozvoje infrastruktury v Teheránu a Karáčí“.

Mimo těchto sektorů existuje v Íránu pro české firmy velký potenciál také například v oblasti stavebnictví, petrochemie nebo zdravotnické techniky. A některé české podniky se již v tomto směru prezentovaly na specializovaných íránských veletrzích (Project Iran – Mezinárodní stavební veletrh, Iran Oil Show – Mezinárodní chemický a petrochemický veletrh a o Iran Health – Mezinárodní veletrh zdravotní techniky a léčiv).

K oborům, v nichž mohou naši podnikatelé v Íránu uspět, lze přičíst strojírenství, obráběcí stroje, telekomunikační techniku, elektroniku, stroje na zpracování dřeva či leteckou techniku. Dobrý potenciál nabízí oblast geologických prací a těžebního průmyslu železných a neželezných rud a zařízení pro energetiku. Uspět mohu i firmy v netradičních oborech jako je třeba rekonstrukce památek.

Jak jednat v Íránu?

Při obchodních jednáních je třeba dbát na místní specifika. Předně – Íránci kladou vysoké nároky na zdvořilé vystupování. Ve srovnání se západními normami je společenský hovor daleko více prokládán rituálními frázemi obsahujícími chválu a uznání partnerovi. Naopak nesouhlas či nelibost bývají vyjadřovány jen opatrně a často pouhým mlčením. Jakýkoli projev emocí – rozčilení, zvýšení hlasu, ostrý slovník – je Íránci posuzován jako nedostatek důstojnosti a sebeovládání.

Dále je nezbytně nutné vyhnout se komentářům k islámským náboženským zvyklostem, i pouhé neutrální konstatování odlišnosti může být chápáno jako kritika. Totéž do jisté míry platí pro komentáře k politickému dění, k nimž lze opatrně přistoupit jen poté, dá-li k tomu partner jasný impuls. Nabídku služby, daru, často i běžného pohostinství je normální nejprve „skromně“ odmítat a přijmout až na naléhání nabízejícího.

Při jednáních je nutno počítat s tím, že složitý byrokratický systém a předpisy budou příčinou častých zdržení a průtahů. Čas nemá pro Íránce zvláštní důležitost, na přesné dodržování termínů, plnění dohod nebo časů schůzek se nelze spoléhat.

Íránci jsou tradičně velmi bystří a schopní vyjednávači a obchodníci, každé jednání proto vyžaduje pečlivou přípravu. V průběhu je třeba zachovávat trpělivost. Není třeba se nechat odradit dílčím neúspěchem, důležité je udržování stálého kontaktu s partnerem. Pověstná je íránská pohostinnost. Dohodám dosaženým při obědě se tradičně přikládá závaznost a pozvání je nutné opětovat. Při jednáních, hlavně ve státních institucích, je obvyklé, že íránští představitelé odcházejí v určeném čase k modlitbám a hosté musejí počkat. Nedoporučuje se před jednáním konzumovat alkoholické nápoje, během postního měsíce Ramadánu se v denní době nesmí na veřejnosti jíst, pít ani kouřit.

(S využitím informací Zastupitelského úřadu ČR v Teheránu a serveru Businessinfo.cz)

 

Základní údaje o Íránu

Úřední název: Íránská islámská republika

Rozloha: 1 648 195 km²

Počet obyvatel: 82 801 633

Měna: íránský riál (IRR)

Hlavní město: Teherán

Úřední jazyk: Perština

Zdroj: Wikipedie

 

Užitečné kontakty

Velvyslanectví ČR v Teheránu

Web: www.mzv.cz/tehran

E-mail: teheran@embassy.mzv.cz

E-mail na obchodní úsek: Commerce_teheran@mzv.cz

Kancelář CzechTrade v Teheránu

Web: www.czechtrade-iran.com

E-mail: filip.tuma@czechtrade.cz