Komora zjišťuje kondici firem

S jakými překážkami se letos při svém podnikání potýkáte? O kolik se letos změnil stav vašich zaměstnanců? Investujete do zvýšení efektivity výroby? Máte dostatek zakázek? Budete zvyšovat ceny? Jak hodnotíte letošní první pololetí a jaký celkový vývoj pro vaši firmu očekáváte v druhé polovině roku 2018?

Tyto a další otázky v těchto dnech pokládá podnikatelům Hospodářská komora ČR (HK ČR) prostřednictvím šetření Komorový barometr.

Komorový barometr přináší každý rok informace reflektující každodenní problémy podnikání i všeobecnou ekonomickou situaci v zemi. Anketa je organizována s půlroční periodicitou mezi členy HK ČR. Ta výsledky šetření využívá při své činnosti ve vztahu k orgánům státní správy, evropským podnikatelským reprezentacím a také k představitelům Evropské komise. Dále jsou využívány při predikci statistických výsledků výkonnosti české a evropské ekonomiky.

Minulý Komorový barometr například ukázal, že právě tzv. mismatch problém neboli situace, kdy se poptávka po kvalifikacích nestřetává s její nabídkou, podnikatele sužuje intenzivněji než dříve už třetí rok v řadě. Navzdory tomu ale téměř čtvrtina podniků ještě na začátku letošního roku avizovala, že bude potřebovat přijmout další zaměstnance.

Jak budou výsledky uvedeného šetření k dispozici, budeme o nich na webu Lobby samozřejmě informovat.

 

Komorový barometr zaznamenává vývoj firem v řadě aspektů

Foto: www.freeimages.com