Lobby Česká republika bylo založeno v roce 1999 za účelem vydávání Časopisu Lobby, která má za cíl prosazovat zájmy podnikatelů a manažerů a usilovat o zlepšování podnikatelského prostředí.

Dalšími aktivitami společnosti je pořádání pracovních, společenských či sportovních akcí, mezi které patří například diskusní setkání s osobnostmi z politické a hospodářské sféry. Od roku 2003 golfové turnaje (Lobby VIP Cup, od roku 2007 Lobby Tour).

Centrála společnosti:

Lobby Česká republika, s. r. o.
Myslíkova 25, 110 00 Praha 1