Novinky, potvrzující dynamiku oboru

Po třiceti letech provozu je dukovanská jaderná elektrárna připravena na svoji další etapu, společnost ČEZ dostala povolení k provozu třetího a čtvrtého bloku Foto: www.freeimages.com

Takřka každý týden přibývá v oboru energetiky řada zajímavých zpráv. Svědčí to o dynamice, kterou toto strategické odvětví provází jak v naší zemi, tak v celé Evropě. O čem se v současnosti mezi odborníky mimo jiné hovoří?

Miliony na podporu čisté energie

Evropská investiční banka (EIB) poskytne na společné investice 50 milionů eur českému fondu Inven Capital za účelem vytvoření společné investiční iniciativy na podporu růstu malých a středních podniků v sektoru čisté energie a inteligentních technologií. Skupina ČEZ podpoří tuto iniciativu stejnou částkou tak, aby celkové finanční prostředky na společné investice dosáhly výše 100 milionů eur. Tato transakce využívá záruku ze strany Evropského fondu strategických investic (EFSI). Aktivita podporuje investiční projekty čistých technologií a inteligentních energetických společností a posílí investice zaměřené na inovace a udržitelný rozvoj, které přispějí k tvorbě pracovních míst v Evropě. Investiční iniciativa EIB a Inven Capital poskytne dodatečnou likviditu předním evropským malým a středním podnikům v uvedeném odvětví. Tyto společnosti se obvykle nacházejí ve fázi růstu a potřebují počáteční prostředky, aby mohly inovovat a rozšiřovat svou nabídku produktů a služeb, zvyšovat produktivitu a výrobní kapacitu a expandovat na zahraniční trhy.

ČEZ má povolení k provozu Dukovan

Společnost ČEZ dostala od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) povolení k provozu třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Dukovany na dobu neurčitou. První a druhý blok už novou provozní licenci mají. Společnost současně musí splnit a dokladovat řadu podmínek. Stav jaderných zařízení ČEZ kontroluje průběžně a na vše dohlíží regulátor. Po třiceti letech spolehlivého provozu je tak naše první jaderná elektrárna připravena na svoji další etapu. Přestože ČEZ investoval do modernizace a dalšího zvyšování bezpečnosti Dukovan přes 18 miliard korun, předcházely vydání povolení tisíce kontrol a analýz. Jejich výstupy byly součástí žádosti, kterou elektrárna podala v červnu 2017. Mezi podmínky, které stanovil provozovateli jaderných bloků Státní úřad pro jadernou bezpečnost, patří opatření administrativního i technického charakteru jako například aktualizace výpočtů a analýz seismických rizik a revize plánu kontrol zařízení. Investice do modernizací čekají elektrárnu i nadále.

Jaderné elektrárny: Růst výroby o 15 %

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín dodaly do přenosové sítě v loňském roce přes 28 terrawatthodin (TWh) elektřiny, o 4 TWh více než v roce 2016. Výrazně vyšší byla výroba v Temelíně, kde už 27. listopadu 2017 energetici překonali historický výrobní rekord. Dukovanská jaderná elektrárna získala koncem roku potřebná povolení k dlouhodobému provozu a její výroba by měla vzrůst letos. I přes mimořádně rozsáhlé kontroly a modifikace zařízení související především s obnovou provozních povolení Dukovan je celkový výsledek výroby v českých jaderných elektrárnách pátý nejlepší od roku 2000, kdy byl spuštěn první blok Temelína. Podle vedení společnosti ČEZ by měla i letos výroba mírně stoupat.

Teplárny investují do snížení emisí

Tuzemské teplárny v minulém roce investovaly do lepšího čištění spalin ve svých provozech, do změny paliva či ekologických hořáků 1,7 miliardy korun. Od roku 2013 si modernizační investice v českém teplárenství vyžádaly přes 20 miliard korun a budou pokračovat i letos. Směrnice EU z roku 2015 nařizuje do letošního prosince významně snížit emise i středním a menším teplárnám. „V příštích letech ještě proběhne modernizace středních a menších teplárenských zdrojů. Do roku 2022 bude pro splnění přísných emisních limitů, vyplývajících z evropské le­gis­la­tivy, potřeba investovat ještě několik dalších miliard korun,“ uvedl ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek. V porovnání s rokem 1990 dnes při výrobě 1 GJ tepla vypustí komíny tepláren do ovzduší méně než desetinu původního množství emisí síry, dusíku, oxidu uhličitého a prachu.

Projekt na využití geotermální energie

Unikátní vědecko-výzkumné centrum geotermální energie, jediné v ČR, vznikne v Litoměřicích. Místo pro jeho vznik nyní připravuje firma, která demoluje objekty bývalých Jiříkových kasáren. Pouze stavba centra bude stát zhruba 45 milionů korun. Další etapou projektu využití geotermální energie k vytápění mají být hlubinné vrty. Litoměřice chtějí v budoucnu využívat energii ze země jako ekologický zdroj tepla. K jednomu stávajícímu průzkumnému vrtu, který má hloubku dva kilometry, přibudou ještě dva monitorovací vrty sledující seismicitu. K čerpání tepla by se pak měl vyhloubit jeden vrt hluboký čtyř až pět kilometrů a k němu opět dva další. Oborníci předpokládají, že teplota v pětikilometrové hloubce může být až 150 stupňů Celsia. Náklady na vytvoření celého systému vrtů jsou odhadem 1,3 miliardy korun. Získaná geotermální energie by mohla v budoucnu sloužit k vytápění Litoměřic. Teplo by se převádělo do nynější distribuční soustavy. Mělo by to být ekologičtější a také levnější než využívat konvenční zdroje.