Nový celní sazebník: Co číhá na dovozce?

Začátkem roku vstoupil v platnost nový celní tarif a podnikatelé se tak musí při vyřizování cla vyrovnávat s novými požadavky, stejně jako se změnami některých dalších předpisů. Legislativa pro danou oblast se tím snaží reflektovat vývoj na trhu.

S novým zařazením je třeba počítat například u tiskařských barev, nikotinu, elektronických cigaret a jejich náplní, v sazebníku se objevila například i nová kategorie pro stále populárnější drony. Nadále platí nulová sazba cla pro vánoční ozdoby.

Nejednoznačné kategorie

Popis jednotlivých kategorií zboží v celním sazebníku přesto není vždy zcela jednoznačný. Např. pro digitální foto rámečky platí jedna sazba cla, pokud ale ty dokonalejší kromě fotografií zobrazují i krátká videa, už pro ně platí zařazení do kategorie video zařízení s podstatně vyšší sazbou. Často je problém se správným zařazením také u různých druhů náhradních dílů, které může jeden výklad řadit mezi náhradní díly, jiný pak např. mezi „ostatní výrobky z plastu“ s odlišnou sazbou. V takovém případě se uplatní pravidlo o zařazení výrobku podle jeho převažující funkce. Ale ani to někdy nemusí dát jednoznačnou odpověď.

„Chybné sazební zařazení zboží je jedním z nejčastějších případů, jak vznikne celní nedoplatek,“ říká Luděk Procházka, generální ředitel společnosti, která je neutrálním poskytovatelem celních služeb v ČR. Při zjištění chybného zařazení vyměří celní správa clo se zpětnou platností, což může znamenat nečekané náklady. „Pokud dovozce nebo jeho celní zástupce požádá o opravu celního prohlášení z vlastní vůle, obejde se to již nově bez penále, je však zapotřebí počítat s úroky z prodlení. Výhodou je beztrestnost, která je ale omezena lhůtou 60 dnů ode dne vyclení zboží v případě změny výše stanoveného cla, “ doplňuje Luděk Procházka.

Jak lze řešit sporné případy

Ve sporných případech nejsou pro celní správu autoritou ani profesionálové v oblasti celních služeb. Zvláště, pokud není zboží v celním sazebníku přímo jmenované, doporučují experti požádat celní správu prostřednictvím zástupce o tzv. závaznou informaci o sazebním zařazení zboží. Její vyřízení trvá obvykle 1-2 měsíce a má platnost tři roky. Výhodou je, že může platit ještě půl roku po případné změně sazebníku. Ve sporných případech jde o nejlepší a nejlevnější způsob, jak předcházet vzniku nedoplatku na clu.

Mezi dalšími legislativními změnami, které mohou mít dopad na průběh celního řízení, jsou nová pravidla pro zboží dvojího užití nebo nová dohoda o preferenčním původu zboží s Kanadou.

Zvláště pro střední a menší firmy není jednoduché neustále všechny legislativní změny sledovat a veškerou celní administrativu zvládat bezchybně. Přestože se celní řízení v některých ohledech zjednodušilo, pro řadu menších firem je často hlavní bariérou exportních aktivit. Svoji roli hraje i nedostatek kvalifikovaných pracovníků v celní problematice. Jak se s takovou situací vypořádat? Spoléhat na své síly nebo využít outsourcingu? Odpověď může dát jen analýza četnosti zásilek, způsobu přepravy, typu balení obchodovaného zboží, ale i personálních možností firmy.

red