Obchody s Ruskem nabírají na obrátkách

Výrazné oživení – tak lze označit dění na současném ruském trhu, kde se bez ohledu na obchodní sankce ze strany EU začíná opět dařit českým firmám. Napomohla tomu i určitá stabilizace ruského hospodářství a rovněž zvýšení cen ropy, díky němuž mají ruští zákazníci opět více peněz.

Za prvních pět měsíců letošního roku vzrostla meziročně hodnota českého exportu do Ruské federace o 21 %, ve finančním objemu šlo o vývoz zboží za 33,4 miliardy Kč. Tradiční exportní teritorium je tak se svými 146 miliony obyvateli opětovně na špici zájmu našich podnikatelů, kteří pro své firmy hledají možnosti odbytu mimo země EU. Statistiky ale také ukazují, že z ČR putují do Ruska ve značné míře pouze průmyslové komponenty či polotovary, které se kompletují a dokončují až v místě určení. A právě v tomto směru stojí před českými vývozci největší výzva: Zvýšit podíl finálních exportních produktů, disponujících vyšší přidanou hodnotou.

Zastavený propad

Více než tři roky trvající propad českého exportu do Ruska, ovlivněný především zmíněnými sankcemi, se stává minulostí. Především proto, že čeští podnikatelé se v dané situaci již lépe orientují a nacházejí způsoby, jak se k zakázkám na ruském trhu znovu dostat a svou pozici si na něm udržet. Rozhodně to ale není jednoduché. „Firmám se propad exportu podařilo zastavit, ovšem za cenu zvýšených nákladů. Byly totiž nuceny angažovat ruské partnery a posílit své zastoupení v Rusku,“ říká Lukáš Martin, ředitel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Mezi našimi členy je zájem o ruský trh mimořádně velký a považují ho za jeden z klíčových trhů. Vyplývá to jak z tradičních vazeb a kontaktů, tak i z nově se otvírajících možností,“ konstatuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR František Chaloupecký, který v červenci vedl   podnikatelskou misi, doprovázející ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka při jeho cestě do Ruska a Kazachstánu. V obou zemích probíhala jednání o spolupráci firem z oblasti energetického průmyslu.

K hledání cest na ruský trh pomáhá stát i organizováním seminářů a dalších akcí. Na jaře se v Ostravě a následně v Praze uskutečnily semináře ekonomické diplomacie pod názvem Rusko – exportní příležitosti pro české firmy, kterých se zúčastnilo 280 zástupců podniků a různých institucí. Největší zájem vzbudily individuální konzultace s obchodními rady z českých zastupitelských úřadů v Moskvě, Petrohradu a Jekatěrinburgu. Velkou pozornost české firmy věnovaly možnostem obchodně ekonomické spolupráce v jednotlivých regionech Ruska, kde firmy vnímají vyšší obchodní potenciál.

Nenasycený trh velkou výhodou

I přes nelehkou ekonomickou situaci, s níž se Rusko vypořádává, mají české firmy v rámci tamní ekonomiky dobré příležitosti na uplatnění. Hlavní předností ruského trhu je až na malé výjimky jeho nedostatečná nasycenost a omezená přítomnost zahraniční, respektive domácí konkurence. Na druhou stranu se i ruský trh postupně rozvíjí a čeští vývozci to musí brát v úvahu – začíná se zvyšovat poptávka po dodávkách zboží s vyšší přidanou hodnotou a s vysokým podílem vyspělých technologií, které si Rusko nemůže zajistit vlastními zdroji.

Obchodní prostředí v Rusku se v posledních letech přece jen postupně zlepšuje, což dokládá posouvání se Ruska v téměř všech zahraničních hodnoceních, které se porovnáváním obchodního prostředí v jednotlivých zemích zabývají. Přesto ale v Rusku bohužel stále existují ve vysoké míře korupce a další nekalé praktiky, s nimiž je třeba při koncipování podnikatelských záměrů pro všechny případy počítat.

Vezmeme-li v úvahu globální pohled – ČR má v Rusku dlouhodobě výborné postavení při srovnání s konkurencí. Například při porovnání našeho vývozu s ostatními členskými zeměmi EU je patrné, že český vývoz do Ruska stabilně dosahuje vyšších hodnot než vývoz ostatních srovnatelných zemí.  To je dokladem dobré výchozí pozice našich firem v Rusku.

Nové příležitosti jsou v regionech

Pokud jde o české výrobky a služby, Rusové je vnímají pozitivně. České firmy dnes v Rusku stále mohou nejen realizovat větší komplexní dodávky investičních celků, ale ruští zákazníci mají zájem i o pestrou škálu různých dodávek výrobků od malých a středních českých firem. Jejich produkty ale musí splňovat nejvyšší kvalitativní parametry. Rusové totiž od českých dodavatelů v převážné míře často očekávají téměř německou kvalitu, ale ještě za dobrou cenu.

Nové obchodní příležitosti není dobré hledat pouze v ruské metropoli, byť v současnosti má v Moskvě své zastoupení více než sto českých firem a řada dalších našich podniků má v ruském hlavním městě své dceřiné společnosti. Moskva má přirozeně v Rusku politicky i ekonomicky zcela výsadní postavení a podle vykazovaných údajů se na ruském zahraničním obchodu podílí více než čtyřiceti procenty. Logicky je zde ale také nejtvrdší konkurence.

I z tohoto důvodu je v současné době třeba hledat nové obchodní příležitosti především v průmyslově a ekonomicky vyspělých ruských regionech. Mimo jiné i proto má ČR s významnými regiony jako například s Petrohradem, Sverdlovskou oblastí či Republikou Tatarstán formalizovanou spolupráci v rámci pracovních skupin mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci. 

S čím v Rusku uspět?

Příležitosti pro české firmy na ruském trhu existují v celé řadě oborů. Jedná se o automobilový a letecký průmysl, dopravní průmysl a oblast infrastruktury, železniční a kolejovou dopravu, energetiku, strojírenství, vodohospodářství a odpadní průmysl, zdravotnictví a farmaceutický průmysl, zemědělský sektor a potravinářství. Obchodní partnery mohou v Rusku najít nejen velké firmy, ale také malé podniky, vyrábějící například kočárky, potřeby pro domácnost, hračky nebo sportovní potřeby.

Užitečné weby

Velvyslanectví ČR v Ruské federaci: www.mzv.cz/moscow

Generální konzulát v Petrohradě: www.mzv.cz/peterburg

Generální konzulát v Jekatěrinburgu: www.mzv.cz/yekaterinburg

České centrum – Český dům v Moskvě: www.czechcentres.cz/ceskydum

CzechTrade – zastoupení v Ruské federaci: www.czechtrade.ru

Webové stránky s informacemi o Rusku: www.i-ru.cz, www.ruinfo.cz, www.rusko-info.cz, www.export.cz, www.komorasns.cz.