Podnikatelům na venkově se začíná dařit

Podnikání na venkově nemívá zpravidla na růžích ustláno, ale nová zjištění ukazují, že se situace zlepšuje. Zatímco počty podnikatelů ve vesnicích do 500 obyvatel zatím stagnují, ve větších obcích se jim začíná dařit.

 

V oblasti podnikání na venkově převažuje obchod a služby, dále „malý“ průmysl a roste počet firem v potravinářství. Po dlouhém propadu se začíná stabilizovat sektor zemědělství, počet pracovníků se zde v posledních pěti letech ustálil těsně pod hranicí sta tisíc. Přesto je to o 40 % méně než před patnácti lety. To dokreslují i počty nových žáků v zemědělských odborných školách, kam nastoupilo nejméně žáků za poslední dekádu. Vyplývá to z Analýzy podnikání na venkově, kterou vypracovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR).

 

Devět z deseti podnikatelů na venkově jsou OSVČ bez zaměstnanců, 8 % jsou mikrofirmy do 9 zaměstnanců, 1,5 % malé firmy mezi 10-49 zaměstnanci a 0,5 % firem má na venkově více jak 50 pracovníků. Právě tento segment, tedy firmy s 50 a více zaměstnanci, roste na úkor malých podnikatelů. Více jak 20 % všech firem na venkově provozují podnikatelé v oblasti obchodu a drobných služeb15 % ve sféře drobné průmyslové aktivitypo 10 % jsou zastoupeny firmy z oborů stavebnictví, ubytování a sociálních služebPodnikatelé v zemědělství jsou na venkově zastoupeni z 5 %.

 

„Začíná se ukazovat, že podnikání na venkově dává smysl. Počet firem podnikajících ve venkovských regionech mírně roste a tradiční obor zemědělství se odráží ode dna,“ říká předseda AMSP ČR Karel Havlíček „Situace se ale stabilizuje spíše u obcí nad 500 obyvatel, podnikání v menších vesnicích stále skomírá. To koresponduje i s tím, že roste počet obyvatel ve větších obcích, což udržuje podnikatelský ruch. Důvodem růstu počtu podnikatelů v obcích jsou i nižší náklady na podnikání na venkově než ve městech.“