Právní elektronický systém má pomoci podnikatelům

Poslanci podpořili ve třetím čtení novelu zákona o Hospodářské a Agrární komoře ČR, která umožňuje vznik Právního elektronického systému pro podnikatele (PES). Tento systém je prvním krokem na cestě k odstranění administrativní zátěže tuzemských podnikatelů a živnostníků. Každá velká firma i nejmenší živnostník si díky tomuto projektu budou moci snadno a rychle na jednom místě ověřit všechny povinnosti, které se týkají právě jejich odvětví a profese. „Pro české podnikatele a živnostníky je to skvělá zpráva, protože věřím, že PES jejich podnikání velmi usnadní a pomůže jim lépe se orientovat v české džungli předpisů,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR (HK ČR) Vladimír Dlouhý. Novelu zákona ještě posuzuje Senát. Elektronický hlídač povinností zpřehlední a utřídí všechna příslušná pravidla a předpisy, v nichž se často neorientují ani samotní úředníci, kteří mají na jejich dodržování dohlížet. Například zákon o dani z příjmů se jen od začátku tohoto tisíciletí měnil stočtyřicetkrát, legislativa týkající se správních poplatků dokonce sto osmdesátkrát. HK ČR nyní již pracuje na demoverzi celého systému, který začne být naplňován v průběhu roku 2018. Start ostrého provozu s prvním balíkem zákonů bude v roce 2019. Více informací na webu www.pespropodnikatele.cz.