Program Ukrajina: Komora chce dvojnásobné roční kvóty

Zaměstnávání zahraničních pracovníků zařazených do vládního Režimu Ukrajina je jednoznačně přínosné, zájem tuzemských firem o pracovníky z Ukrajiny se meziročně téměř zdvojnásobil. A tento trend bude podle odhadů Hospodářské komory ČR (HK ČR) kvůli napjatému trhu práce ještě zesilovat.

HK ČR za dva roky vyřídila 3110 žádostí o 17 367 kvalifikovaných pracovníků, v současnosti v ČR prostřednictvím programu pracuje už 13 300 ukrajinských pracovníků. Jen za poslední rok HK ČR vyřídila přes dva tisíce žádostí firem o 11 tisíc zaměstnanců.

Snadná integrace

„Oceňujeme, že vláda letos v lednu vyslyšela zaměstnavatele a zvýšila kapacity pro přijímání pracovních sil z Ukrajiny. Ale stále je to jen kapka v moři, když zaměstnavatelé potřebují obsadit přes 300 tisíc volných pozic. Zaměstnávání cizinců není dlouhodobé řešení situace na českém trhu práce, ale krátkodobě pomáhá překlenout problémy, kdy firmy nemají dostatek rukou. Ukrajinci přitom neohrožují společnost, naopak jsou i podle našich analýz pro ČR i státní kasu přínosem. Proto chceme s vládou otevřít jednání o zdvojnásobení ročních kvót,“ uvedl prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Komora za tímto účelem také zmapovala v novém šetření zkušenosti zaměstnavatelů s daným programem a ptala se také na zkušenosti firem s pracovníky z Ukrajiny. Podle tohoto šetření jsou zaměstnavatelé s ukrajinskými zaměstnanci spokojeni, oceňují hlavně jejich pracovitost (82 %), vstřícnost (41 %) a snadnou integraci do pracovního týmu (33 %). Šetření mezi podnikateli, kteří přes HK ČR požádali o zařazení do projektu Režim Ukrajina, probíhalo ve dnech 17. – 24. července 2018. Cílilo na zaměstnavatele, kteří již přes projekt zaměstnance získali a mají s nimi zkušenosti. Celkem odpovídalo 233 zaměstnavatelů ze všech krajů.

Přínos nejen pro firmy

Vladimír Dlouhý zároveň zdůraznil, že výhodou Režimu Ukrajina je zrychlení přímého zaměstnávání pracovníků. Ti se stávají kmenovými zaměstnanci podniků a mají i na stejných pozicích stejné mzdové podmínky jako Češi. Nijak neohrožují mzdovou úroveň Čechů, ani jim neberou práci. Program zabraňuje nejen tomu, aby se na jednom místě koncentrovaly vysoké počty cizinců, eliminuje také tzv. zastřené pracovní agentury a mafiánské struktury, za kterými stojí nelegální ubytovny, vybírání desátků apod. Výhrady některých odborářů k tomuto režimu jsou proto dezinterpretační a manipulativní.

Zaměstnávání ukrajinských pracovníků je přínosné nejen pro samotné firmy, ale i celospolečensky. Z přímých a nepřímých daní a odvodů navázaných na zaměstnávání pracovníků zařazených do vládního Režimu Ukrajina přitečou státu více než 2 miliardy Kč za rok. Jen na důchodovém pojištění, z kterého se hradí současné důchody, tak spolu se zaměstnavateli přispívají kolem 1 miliardy Kč ročně. Každý Ukrajinec, který dosud získal práci přes tento režim, přispěje na jednoho důchodce 440 Kč za rok.

 

Nejen ve stavebnictví, ale stále více také v technicky orientovaných oborech se uplatňují pracovníci z Ukrajiny

Foto: www.freeimages.com