Senioři jsou jako podnikatelé v kurzu

Do deseti let se zdvojnásobí počet podnikatelů starších 61 let. Dva z deseti seniorů dokonce ještě uvažují o zahájení podnikání, přičemž hlavním motivem nejsou pouze finanční zdroje, ale i společenská prospěšnost a udržování psychické a fyzické aktivity.

Atraktivní jsou senioři rovněž pro zaměstnavatele, kteří je považují za nadprůměrné pracovníky a oceňují na nich zejména zkušenost, spolehlivost a zodpovědnost.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) rozjíždí celospolečenskou aktivitu Silver Business zaměřenou na podporu seniorů jak v samostatném podnikání, tak v jejich pracovním angažmá, a společně s ČSOB představuje průzkum, jak se staví starší podnikatelé k podnikání a jaký potenciál v nich vidí zaměstnavatelé. Nezávislé šetření mezi (pre)seniory, tedy lidmi ve věku 55-65 let, a malými a středními podniky pro AMSP ČR provedla výzkumná agentura IPSOS.

Nadšená podnikatelská generace 90. let se dostává do důchodového věku. Z pohledu osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) je z počtu 991 tisíc aktivních OSVČ  již 190 tisíc starších 61 let, nicméně během deseti let jich bude v absolutním počtu dvojnásobek. Na druhé straně klesá tempo přírůstku mladých podnikatelů, zatímco ještě v roce 2016 bylo 20 % živnostníků mladších 36 let, o rok později to bylo už jen 18 %. V tomto roce je tak poprvé více podnikatelů starších 61 let, než mladších 36 let.

Průzkum ukazuje, jak zájem seniorů o podnikání, tak zájem firem o jejich angažmá v pozici zaměstnanců. Lidé ve věku 55 let a více se shodují, že psychická či fyzická aktivita pomáhá prodloužit život a zlepšuje zdraví, přičemž volný čas tráví nejčastěji turistikou a cestováním, četbou nebo hlídáním vnoučat. Velmi kladně se staví i k práci, která jim dle průzkumu pomáhá nejen pokrývat životní náklady, ale udržuje je ve vztazích se svým okolím a zlepšuje psychickou kondici.

25 % lidí v předdůchodovém věku a 15 % lidí starších než 64 let dokonce uvažuje o tom, že začnou podnikat. Jejich motivací je mimo finančních zdrojů rovněž snaha být společensky prospěšní a posílit nezávislost. Pokud se pustí do podnikání, pak očekávají zejména podporu od rodiny, ale rovněž nestranné informace o možnostech i povinnostech spojených s malým byznysem. Z pohledu času převládá u seniorů zájem o práci na 5-8 hodin denně, nejpreferovanějším oborem podnikání je malý obchod, administrativa, pedagogika, drobná výroba a poradenství.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, k tomu uvádí: „Udržet seniory v aktivní ekonomické činnosti se musí stát celospolečenským tématem. Jejich rychlý úbytek jakožto živnostníků by měl přímý dopad na obslužnost regionů, neboť jsou základem drobného obchodu, řemesla nebo malého zemědělství. Stejně tak by ale senioři chyběli i na trhu práce, neboť jsou nejenom spolehlivou a výkonnou pracovní silou, ale v době minimální nezaměstnanosti jsou dnes jednoduše nenahraditelní. Proto jsme zahájili celospolečenskou ofenzivu Silver Business s cílem motivovat seniory k ekonomické aktivitě.“

Více k aktivitě Silver Business na http://www.silverbusiness.cz

 

 

Umožnit seniorům držet krok s mladšími byznysmeny – to je jeden ze záměrů projektu Silver Business

 

Foto: www.freeimages.com