Soutěž TOP Odpovědná firma 2018:

Soutěž TOP Odpovědná firma 2018:

Přihlášku lze podat do 31. července

 

Férovost firem a jejich přístup k okolí vyhodnotí a ocení unikátní rating TOP Odpovědná firma, pořádaný aliancí pro udržitelné podnikání Byznys pro společnost. Firmy se mohou bezplatně přihlásit se svým projektem nebo strategií a získat tak ocenění v podobě zlatého, stříbrného nebo bronzového titulu. Přihlášky lze podat do 31. července on-line na webu www.odpovednefirmy.cz

 

Celkem osm kategorií myslí nejen na velké firmy, ale také na střední a malé podniky s odpovědným přístupem ke společnosti, životnímu prostředí, zaměstnancům, zákazníkům i dodavatelům.

 

TOP Odpovědná firma 2018 je nezávislý rating a ocenění společností na poli udržitelnosti. Pořádající aliance BPS – Byznys pro společnost umožňuje podnikům registraci do konce července a následně nezávislá porota vyhodnotí a ocení nejlepší strategie a projekty.

 

„Věříme, že každá firma může dělat velké věci, myslet strategicky, inovovat, myslet do budoucna a šetrně využívat zdroje. Patnáct let konání cen TOP odpovědná firma přináší jasný důkaz, že přibývá firem, které nesedí s rukama v klíně. Přemýšlejí, inovují a pracují ve prospěch celé společnosti,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně BPS – Byznys pro společnost.

 

Přihlášky posuzuje odborná nezávislá komise složená ze zástupců komerčního i neziskového sektoru, státní správy, expertů a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR. Firmy mohou získat jedinečný titul a logo zlaté, stříbrné a bronzové firmy, které je motivační nejen pro ně, ale například i pro jejich zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery.

 

V rámci účasti je možné získat také benchmarking, který porovná firemní strategii s konkurencí v rámci stejného nebo rozdílného oboru, velikosti, rozpočtu apod. Tato hodnotící zpráva slouží jako analytická zpětná vazba ke všem programům a projektům formou benchmarkingu a srovnání s jednotlivými úrovněmi ocenění. Slouží i jako podklad pro rozvoj firemních strategií a získání informací o dobré praxi napříč trhem.