Volby: Co zůstane ze slibů?

Horká předvolební kampaň je v plném proudu, říjnové volby do Poslanecké sněmovny rozhodnou o dalším směřování naší země. Které úspěšné strany sestaví vládní koalici a co ze svých slibů prosadí, je zatím ve hvězdách.

Podle průzkumu volebních preferencí společnosti Median z 27. srpna se přes 5% hranici hlasů, potřebnou pro vstup do Sněmovny, dostávají zatím tyto subjekty: ANO 26,5 %; ČSSD 14,5 %; KSČM 13,0 %; ODS 10,0 %; TOP 09 9,0 %; KDU-ČSL 6,5 %; SPD – Tomio Okamura 6,0 %. Co tyto strany a hnutí navrhují pro rozvoj podnikání?

ANO

Hodlá svést elektronickou komunikaci mezi státem a podnikateli do jednoho místa. Tím se má nejen zpřehlednit podpora pro podnikatele, ale stát bude moci účinněji vyhodnocovat dopady svých aktivit vůči podnikatelské sféře. Všechny legislativní změny, kterým se musejí podnikatelé přizpůsobit, chce ANO načasovat tak, aby vstupovaly v platnost pouze jeden den v roce – k 1. lednu. Tím by došlo k podstatnému zjednodušení administrativy. ANO rovněž uvádí, že zahájí revizi množství formulářů pro různé odvody, čehož se dosáhne integrovaným systémem výběru daní. Systém by byl založen na propojení odvodů všech rozhodujících daní, sociálního a zdravotního pojištění. A to tak, aby podnikatel mohl vše zaplatit jediným převodem. Hnutí slibuje jak jednoduchý start podnikání, tak i jeho rychlé ukončení.

ČSSD

Podle ní malé a střední podniky jsou často závislé na strategiích nadnárodních firem, které od nich odebírají výrobky levně a vnucují jim své ceny. Kvůli tomu mají malé a střední podniky méně prostoru k modernizaci a navyšování přidané hodnoty. ČSSD proti tomu chce postavit postupnou, nekompromisní hospodářskou politiku. Udržet výnosy z podnikání v naší ekonomice, omezit úniky a najít způsob, jak peníze investovat zpět. Nastavit finanční systém tak, aby sloužil české ekonomice, a ne ji podkopával. Strana plánuje snížit daně malým a středním podnikům a zavést progresivní zdanění velkých firem. Hodlá
zavést daň z prodeje podílů firem či akcií na stejné úrovni, jako jsou daněny dividendy. ČSSD chce vyhodnotit, z kterých daňových nástrojů těží jen velké firmy, a hodlá nastavit spravedlivý systém daňových odpočtů, který posílí malé a střední firmy.

KSČM

Chce zjednodušení daňového systému, spravedlivější rozdělení daňového břemene a posílení příjmů státního rozpočtu progresivním zdaněním především příjmů a kapitálu velkých korporací a spekulantů. Plánuje obnovit strategické vlastnictví státu v klíčových oblastech ekonomiky a síťové infrastruktury – vodní, plynové, elektrické a dopravní. KSČM podpoří živnostenské podnikání zjednodušením administrativy, přístupu k financím, informacím a výběrovým řízením. Dá podporu rozvoji malých potravinářských provozů s cílem vytvořit síť maloobchodních provozoven jako protiváhu velkým zahraničním obchodním řetězcům. Podpoří rozvoj družstevních a komunálních podniků a hodlá zavést spoluúčast zaměstnanců. Strana je pro postihy za černé zaměstnávání a pro zrušení podpory pracovním agenturám. Zprostředkování zaměstnávání se má vrátit do kompetence úřadu práce.

ODS

Plánuje snížení počtu kontrol z různých státních úřadů a institucí. Dále smluvní volnost v pracovněprávních vztazích mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem – např. deregulaci home office, přesčasů či krátkodobých a vedlejších pracovních úvazků.  ODS  podpoří investice do výzkumu a inovací až dvojnásobně vyššími odpisy pro malé a střední podniky. Rovněž hodlá zavést nižší povinné odvody ze mzdy hrazené zaměstnavateli o 2% body, aby se snížily vedlejší náklady práce a otevřel se prostor pro rychlejší růst mezd. Pro nejmenší podnikatele hodlá zavést paušální daň (roční podnikatelskou licenci pro neplátce DPH) na principu zaplať a podnikej bez dalších kontrol. Strana chce také zavést možnost stát se živnostníkem po internetu. Naopak chce zrušit EET, kontrolní hlášení, nejméně 20 % regulací, zákonů a vyhlášek a také limity výdajových paušálů pro živnostníky.

TOP 09

Hodlá zrušit EET a zjednodušit a snížit odvodové zatížení práce. Snížit postupně odvody na sociální pojištění o 8 %, přičemž větší část této úlevy se bude týkat odvodů zaměstnance. Plánuje rovněž odstranění zbytečné byrokracie, zavedení jednotného inkasního místa a jednotného kontrolního místa. TOP 09 se zasadí o zřízení jedné státní kontroly, která s podporou odborných institucí provede jednotnou kontrolu všech oblastí při jedné návštěvě ve firmě. Strana zřídí One Stop Shop pro malé podnikatele. Jde o možnost dobrovolné registrace do systému, kam podnikatel vloží pouze faktury za zakoupené či prodané zboží a služby. Veškerou komunikaci se státem, včetně daňového přiznání, obstará tento systém. Strana nehodlá tolerovat nesmyslné a nevyvážené sankce a šikanu firem kontrolními orgány. Zásadně je proti neustálým změnám podmínek pro podnikání.

KDU-ČSL

Podpoří koordinaci daňových základů na úrovni EU, která má vést k tomu, aby nadnárodní firmy danily příjmy v zemích, kde vznikají, a nikoli tam, kam přesunou zisky z důvodů nižšího místního zdanění. Strana chce zamezit masivnímu odlivu kapitálu a nezdaněného zisku do zahraničí. Navrhne zrušení EET u malých podnikatelů – neplátců DPH a u nestátních neziskových organizací. Před nástupem třetí a čtvrté vlny EET bude KDU-ČSL požadovat podrobnou analýzu dosavadního působení první a druhé vlny EET. Strana hodlá prosadit co nejrychlejší a efektivní čerpání evropských fondů a zjednodušení celého systému, který je málo funkční, byrokratický a omezuje řadu investic. Strana navrhne vznik Českého národního fondu budoucnosti, kam se soustředí zisky a daňové výnosy z těžby nerostného bohatství ČR.

SPD – Tomio Okamura

V programu má závazek nezvyšovat daně. Navrhuje zásadní zjednodušení daňového systému pro malé podnikatele, firmy a živnostníky s objemem tržeb do 10 milionů Kč ročně. V této souvislosti prosazuje systém paušálů u daně z příjmu. Při obratu OSVČ do půl milionu Kč navrhne omezit daňovou povinnost pouze na platbu zákonného pojištění a odvodů. V případě plátců DPH dlouhodobě prosazuje platbu až ze skutečně proplacených faktur. Hnutí chce prosadit, aby OSVČ a malé firmy dostaly stejnou podporu za vytvoření pracovního místa, jako mají zahraniční investoři. Po vystoupení České republiky z EU ihned navrhne nahrazení DPH obratovou daní, neboť DPH je administrativně náročná a umožňuje daňové úniky.