Český byznys: Je třeba ho ochránit před dopady brexitu

Do výstupu Velké Británie z EU nezbývá moc času, magický 29. březen 2019 přijde dřív, než se nadějeme. Jenže podnikatelé jsou stále v nejistotě. Netuší, jaké podmínky je po tomto datu čekají při obchodování s britskými partnery.

Připravovat se na několik možných scénářů? To sice možné je, ale pro firmy dost nákladné. Vyčkávat tedy na výsledky politických jednání? V tomto případě ale hrozí, že přípravu definitivního scénáře nebudou mít podnikatelé dostatek času.

Hrozbou neočekávané důsledky

V této nejisté době Hospodářská komora ČR (HK ČR) proto zformulovala bezprostřední priority českého byznysu. Zároveň na státní správu apeluje, aby zajistila dostatečnou komunikaci administrativních i technických detailů ve sdělovacích prostředcích.

„Velká Británie je pro Českou republiku důležitým exportním partnerem. Nejde ale pouze o přímý export, mnohem závažnější by mohly být důsledky, které si naši podnikatelé ani nemusí uvědomovat. Mnohé firmy dodávají komponenty například do Německa, kde se dále zpracovávají a Německo následně exportuje své zboží do Velké Británie. Brexit může mít zásadní vliv na tento reexport a zasáhnout tak firmy, které se na něj zatím vůbec nepřipravují,“ upozorňuje prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Šéf Komory proto oceňuje, že vláda pracuje na speciálním zákonu, který bude upravovat vztahy v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU. Zároveň adresoval ministerstvu vnitra jako předkladateli zákona dopis, v němž v souvislosti s brexitem formuloval bezprostřední priority českého byznysu. HK ČR upřednostňuje model, který by se co nejvíce přibližoval stávajícím podmínkám, tedy žádná cla ani netarifní překážky, a harmonizovanou regulaci.

Důležitost plynulého pohybu zboží

„Z důvodu provázanosti dodavatelsko-odběratelských řetězců je důležité, aby i v případě tvrdého brexitu fungoval pohyb zboží mezi Velkou Británií a EU ve dnech výstupu pokud možno bez cel a zdlouhavých kontrol na hranicích. Tvrdý brexit nesmí znamenat nutnost dodatečných povolení a formalit pro zboží, které už je na cestě. S tím souvisí i otázka komerční dopravy zboží mezi Velkou Británií a EU,“ uvedl Vladimír Dlouhý.

Podle HK ČR je další otázkou také platnost certifikátů a licencí získaných u britských agentur evropskými firmami před dnem výstupu„Evropské země včetně ČR by měly uznat platnost takových licencí tak, aby zboží, které získalo osvědčení či licence u britských certifikačních agentur mohlo i nadále fungovat na evropském trhu. Jedná se převážně o zdravotní a automobilový průmysl,“ doporučil šéf Komory v dopise.

Pro české firmy je podle HK ČR kromě bezprostředních dodávek zboží důležité zajistit i volný pohyb jejich pracovníků do Velké Británie i v době jejího výstupu z EU, respektive možnost dokončit „již rozpracované“ vysílání pracovníků bez průtahů a komplikací. „Není možné, aby kvůli nejasným pravidlům přestaly například práce na započatých společných projektech či stavbách,“ dodal šéf Komory.

Hospodářská komora rovněž apeluje na státní správu, aby administrativní i technické detaily definitivního scénáře brexitu, důležité pro podnikatele, byly masivně komunikovány v médiích.

 

Bezproblémové dodávky zboží i zajištění volného pohybu pracovníků do Velké Británie. To je stěžejní zájem českých firem v situaci, kdy dojde ke spuštění berxitu.

Foto: www.freeimages.com