Český export běží na plné obrátky

Společnost DHL Express vyhlásila v druhé polovině října výsledky letošní 27. vlny Exportního výzkumu DHL, který naznačuje nárůst exportního sebevědomí a optimistická očekávání pro další období. Jak z výzkumu vyplývá, situace českých vývozců zůstává nadále stabilní a spíše pozitivní, co se objemu exportu týče.

 

V uplynulých 12 měsících (od září 2017 do září 2018) exportéři zaznamenali především nárůst či stagnaci objemu exportu a obdobný vývoj předpokládají i v příštím roce.

 

Je třeba myslet na možná rizika

 

„Letošní ročník přinesl opravdu zajímavé výsledky. V číslech se projevily tenze související s přibývajícími tržními bariérami: exportéři ještě častěji než loni vnímají jako riziko pro export restrikce, embarga či sankce, například vůči Rusku, a růst cel. Zde jde zřejmě spíše o předtuchu v souvislosti s děním v USA. Riziko „obchodní války“ s USA vnímá jako ohrožení 30 % exportérů. Do toho vývozce nadále trápí rizika spojená s kurzy měn a nedostatek pracovních sil, a to výrazněji než loni,“ shrnul výzkum obchodní ředitel pro DHL Express Českou republiku Jakub Tomšovský. Podle něj dobrou zprávou pro evropskou soudržnost může být snížení podílu exportérů, kteří považují za pravděpodobné zahájení jednání o odchodu dalších států z EU. Příklad Británie byl zřejmě dostatečně odstrašujícím.

„Počet exportérů, jejichž objem vývozu v posledních 12 měsících vzrostl, se meziročně nezměnil – stejně jako vloni zmiňují ve svých odpovědích nárůst objemu vývozu čtyři exportéři z deseti. Obdobný podíl vývozců uvádí, že objem exportu společnosti zůstal meziročně na stejné úrovni. Po loňském mírném poklesu podílu společností deklarujících snížený objemu exportu se jejich letošní podíl vrátil na úroveň roku 2016, kdy pokles exportu zaznamenalo 16 %. V odpovědi na otázku týkající se výhledu pro příštích 12 měsíců, je podíl exportérů očekávajících stagnaci v objemu vývozu (48 %) téměř vyrovnaný s podílem exportérů očekávajících nárůst (46 %),“ uvedl Jakub Tomšovský.

 

Co se týče vnímání podmínek pro export českými vývozci, zastavil se letos trend pozvolného nárůstu podílu exportérů zastávajících názor, že podmínky pro export firem se zhoršují. Celkem 73 % vývozců hodnotí podmínky jako stabilní. To by se podle 70 % respondentů nemělo měnit ani v následujících 12 měsících. Za pozornost však stojí fakt, že za poslední čtyři roky vzrostl podíl těch, kteří očekávají negativní vývoj v této oblasti. V roce 2015 počítalo se zhoršenými podmínkami pro export 9 % vývozců, letos to je již 17 %.

 

Obavy z hospodářské krize

 

Nejvýznamnějším faktorem napomáhajícím českým firmám k exportu je i v roce 2018 jejich vlastní aktivita. Na dalších místech exportéři nejčastěji uváděli zlepšení spolupráce s obchodními a vyšší poptávku a růst zakázek. Pětici nejdůležitějších faktorů pro růst exportu uzavírají stejně jako loni nový obchodní partner a nové technologie výroby.

 

Za největší rizika pro český export považují tuzemští vývozci kurzové změny a nedostatek pracovních sil. U těchto dvou vnímaných rizik došlo k nejvýznamnějšímu meziročnímu nárůstu. Výrazně více než v loňském roce vidí exportéři rovněž jako možná rizika pro český export celní bariéry a globální situaci celkově s důrazem na rizika plynoucí z restrikcí a sankcí, například vůči Rusku, a z případné další globální hospodářské krize. Největší příležitosti pro český export vidí letos exportéři především v ekonomické oblasti, a to hlavně v nových trzích a u nových obchodních partnerů, dále pak v inovacích a ve vyšší konkurenceschopnosti českých firem. Více než loni hledí exportéři na politickou situaci jako na možnou příležitost českého exportu.

 

Příležitosti? Německý, ruský a čínský trh

 

Jak z 27. vlny Exportního výzkumu dále vyplývá, téměř všichni čeští exportéři exportují do zemí EU. „Stejně jako loni je to 98 % firem. Druhým nejčastějším teritoriem pro export je Rusko a země bývalého Sovětského svazu, kam se svými produkty a službami míří 45 % českých vývozců, v pořadí třetím pak země Severní Ameriky. V porovnání s předchozím rokem došlo k významnému nárůstu podílu firem, které v uplynulých 12 měsících vyvezly své zboží do všech sledovaných oblastí (s výjimkou EU s dlouhodobě stabilním podílem exportujících).

 

Přitom nejvyšší nárůst byl zaznamenán v případě exportu do zemí Severní Ameriky, Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu a do zemí Jižní Ameriky. Více než tři čtvrtiny exportérů očekávají, že v příštích 12 měsících se počet zemí, do kterých vyvážejí, nezmění. Růst předpokládá necelá pětina firem,“ komentoval výsledky výzkumu konzultant GfK Czech Petr Megela.

 

Firmy, které predikují růst počtu zemí, do kterých budou v nejbližších 12 měsících exportovat, podle výsledků průzkumu nejčastěji předpokládají, že rozšíří své odbytiště do zemí EU a do Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu. V porovnání s loňským rokem se pak zvýšil podíl firem předpokládajících rozšíření exportu do zemí Severní a Jižní Ameriky.

 

Pětice zemí, které podle českých exportérů představují největší exportní příležitosti do budoucna, se v porovnání s loňským rokem nezměnila. Čeští exportéři nadále nejčastěji vidí největší příležitosti v případě vývozu do Německa. Na druhém místě je stále Rusko, na třetím pak Čína, která si „polepšila“ v žebříčku o dvě pozice. Za Čínou následují Polsko a Slovensko.

 

Uvedený exportní výzkum již od roku 1999 mapuje názory nejvýznamnějších českých exportních firem na aktuální exportní trendy, jejich zkušenosti s obchodováním na zahraničních trzích, očekávání a hodnocení budoucího vývoje. Výzkum se provádí na základě dotazování ředitelů a členů top managementu 300 významných českých exportních firem z databáze spravované výzkumnou agenturou GfK.