ČR zaostává za patnáctkou zemí EU, nadále nám ujíždí vlak

 

Konkurenceschopnost je jedním z termínu, který v souvislosti s českou ekonomikou slýcháme takřka každodenně. I přes některé pozitivní vlivy však ČR v konkurenceschopnosti stále zaostává za patnáctkou zemí EU.

 

Pozitivní zprávou je, že ČR si udržela pozici na hranici třetí a čtvrté desítky zemí světa a že je na špici středoevropských zemí. V letošním žebříčku zaujala mezi sledovanými 140 zeměmi světa 29. místo, následována je Polskem (37.), Slovenskem (41.) a Maďarskem (48. místo).

 

Tím ovšem výčet pozitiv končí. V porovnání s patnáctkou zemí EU zaostává s výjimkou makroekonomické stability ve všech dalších jedenácti ukazatelích. Vyplývá to ze zveřejněné Zprávy o mezinárodní konkurenceschopnosti (The Global Competitiveness Report 2018 – 2019) Světového ekonomického fóra (WEF). Konkurenceschopnost naší země letos opět snižuje nedostatečná infrastruktura, nedostatek kvalifikované pracovní síly, stav institucí a zaostávání v informačních technologiích.

 

Kvalita růstu pokulhává

„Vlak nejlepších nám ujíždí. Situace se oproti loňsku v zásadě nezměnila,“ uvedl Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace (ČMA), která se v ČR již řadu let podílí na sběru dat pro WEF.

 

ČMA dlouhodobě poukazuje na nutnost posílení pozice ČR v mezinárodní konkurenceschopnosti. „Není čas opíjet se naším stávajícím kvantitativním růstem, když kvalita růstu pokulhává,“ komentuje Pavel Kafka aktuální zprávu WEF.

 

Na skutečnost, že ČR zaostává za vyspělými ekonomikami, poukázala již říjnová konference ČMA při zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Manažeři a podnikatelé na ní upozornili, že Česku chybí komplexní plán přechodu na technologické znalostní centrum Evropy, což by zahrnovalo i zásadní modernizaci školství.

 

Podle ČMA by se republika měla soustředit například na využívání autonomních aut, výstavbu vysokorychlostních tratí, podporu nanotechnologií a dalších moderních oborů.

V čem musíme přidat?

Názor ČMA potvrzuje i letošní zpráva WEF. Podle ní ztrácí ČR například v oblasti optického připojení k internetu, které je považováno za technologii budoucnosti. Slábne aktivita v oblasti informačních technologií, což naznačuje i klesající podíl vývozů high-tech výrobků jako jsou letecké a kosmické produkty, počítačové zařízení, elektronika a telekomunikace.

 

V porovnání s EU zaostává ČR ve výdajích veřejného sektoru na výzkum a vývoj. Ačkoli došlo u tuzemských firem k posunu v hodnotovém řetězci směrem výše, stále u nich chybí dostatečné využití high-tech technologií či vlastních patentů.

 

„Česká republika si udržela svou pozici mezi 140 hodnocenými zeměmi, které reprezentují 99 procent světového HDP. Při srovnání s cíli našich strategií je to však málo,“ upozorňuje prezident ČMA Pavel Kafka.

 

Bolavým místem ČR jsou podle zprávy WEF také instituce, zejména břemeno administrativní zátěže a přizpůsobivost vlády budoucím impulzům. ČMA již delší dobu navrhuje změny ve státní správě a spolupracuje s ní.

 

Zpráva o mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2018-2019 v českém jazyce včetně grafů je k dispozici na webové stránce www.cma.cz

 

Jako ujíždějící vlak – tak zatím vypadá srovnání konkurenceschopnosti ČR s patnáctkou zemí EU.

Foto: www.freeimages.com