Czech Business and Trade

již 90 let poskytuje zahraničním obchodním partnerům a zájemcům o obchod s ČR aktuální informace o české ekonomice, její úrovni a perspektivách.

Czech Business and Trade® má mezi ostatními ekonomickými tituly v České republice výjimečnou pozici – pro podnikatelské kruhy ve více než 90 zemích světa představuje závaznou ekonomickou informaci o naší současné hospodářské politice a jejích trendech. Je vydáván s cílem podpořit export tuzemských podniků a zvýšit zájem zahraničních investorů o Českou republiku.