Dáváme energii jasný smysl již 65 LET

65 let v energetice, 65 let zkušeností, 65 let vědy a výzkumu, 65 let vývoje, 65 let partnerství, 65 let týmové práce, 65 let analýz a prognóz, 65 let hledání společné cesty, 65 let společnosti s jasnou vizí. Jsme EGÚ Brno.

Naši partneři u nás nachází nejen znalosti a zkušenosti, ale především inovaci a objektivní pohled na energetiku.

Naše filozofie

Našimi hlavními devízami jsou nejen znalosti a zkušenosti, ale především flexibilita a inovace. Naší filozofií je nezávislý nadhled, který nás provází už od roku 1992, kdy jsme se stali nezávislou konzultační a realizační společností v energetice.

V předcházejících letech jsme naši práci rozvíjeli v rámci Akademie věd a od roku 1951 jsme v odborné činnosti pokračovali jako Výzkumný ústav energetický. Po celou dobu své existence, ať už jako výzkumný ústav, státní podnik či akciová společnost, se podílíme na studiích, které určovaly a stále určují směřování a celkový vývoj české energetiky. „Víme, odkud vítr fouká“, naše práce nebyla a není jen odrazem rozvoje v odvětví energetiky, ale je odrazem vývoje společnosti v celém jejím socioekonomickém rozsahu. Energetiku jen nezkoumáme, jsme přímo její součástí. Jsme v neustálém kontaktu s prestižními institucemi a účastníme se mezinárodních odborných konferencí, spolupracujeme s mezinárodními i českými odbornými organizacemi a vysokými školami. Pravidelně vystupujeme na předních českých konferencích a publikujeme v odborném tisku. Aktivně se účastníme jednání skupin CIRED, CIGRE, WEC, COST, IWAIS, IEEE, EURELECTRIC a mnohých dalších.

Kvalitu tvoří lidé

Naše společnost je především náš tým, jenž tvoří 60 specialistů, díky kterým pro naše partnery řešíme na vysoce profesionální úrovni bilance elektřiny a plynu, typové diagramy dodávky elektřiny a plynu, ceny a tarify pro elektřinu, spolehlivost a kvalitu dodávky, výpočty chodu elektrických sítí všech napětí a měřicí techniku a diagnostiku, vliv klimatických jevů na energetické stavby. Vyrábíme unikátní měřicí techniku. Provádíme rešerše, provozní analýzy, koncepční studie, případové studie, prognózy, modelové výpočty, ekonomické a investiční analýzy, analýzy environmentálních dopadů. V neposlední řadě jsme spoluautorem řady projektů spojených s novými technologiemi v energetice, a to v oblastech technologie měření a komunikace, akumulace elektřiny, elektromobility, CNG a LNG, automatizace a řízení v distribučních sítích, obnovitelných zdrojů, decentrální výroby, virtuálních elektráren a demand-side managementu. Podíleli jsme se na formulaci materiálu Koncepce budoucího technologického řešení pro řízení rovnováhy ES a toků v sítích přenosové a distribuční soustavy (2011), který byl předřazen formulaci Národního akčního plánu rozvoje Smart Grids (2014). Aktivně se podílíme na řešení opatření, která byla navržena v NAP SG. Flexibilně reagujeme na všechny změny přicházející s progresem energetiky samotné, o čemž vypovídá i to, že výsledky naší činnosti jsou pravidelně využívány jak orgány státní správy, energetickými společnostmi, provozovateli elektrických sítí, tak společnostmi z oblasti palivové základny a dalšími subjekty.

Na tepu doby

Vizí EGÚ Brno je nejen dlouhodobá realizace výzkumu a vývoje v energetice, provádění vysoce odborných technických analýz s přesahy do ekonomické, environmentální i sociální oblasti, ale také vytvoření nosné platformy pro rozvíjení nezávislého diskursu v energetice. Jsme tedy také organizátory největší konference v oblasti energetiky v České republice, které se každoročně účastní více než 300 osobností z energetické scény české i zahraniční. Konference EGÚ Brno svým již dvacátým ročníkem potvrzuje již dříve nastolený trend, a to že nechce být pouhou sérií přednášek, ale především otevřeným diskusním fórem. Máme unikátní know-how a modelové prostředky, které jsou kontinuálně zpracovávány a rozvíjeny, udržujeme jedinečnou znalostní databázi energetiky ČR, dlouhodobě vyvíjíme a používáme modelový systém pro řešení problémů energetiky na základě podrobné výpočetní simulace jejího provozu, úspěšně vyvíjíme a dodáváme měřicí techniku. Náš základní kapitál činí 43 milionů Kč, ale skutečným kapitálem EGÚ Brno je profesionalita, prestiž, nezávislost, nadhled a spolupráce. Energetika jako průřezové odvětví ovlivňuje nejvýznamněji celé národní hospodářství a nedá se rozvíjet bez efektivní kooperační činnosti, nedá se dělat od stolu, nedá se dělat bez omylů a chyb, nedá se dělat bez dlouhodobě vzájemných korektních vztahů a důvěry. V dnešní době je příznačné, že se čím dál častěji vymlouváme na rychlost a nepředvídatelnost změn, na dynamické tempo, s kterým přicházejí nejen nové příležitosti, technologie a výzvy, ale i nové problémy, konflikty a střety zájmů. Už před sto lety však profesor List poznamenal, že „cena elektřiny je každou hodinu jiná“, a tak charakterizoval nejen oblast energetiky, ale vlastně celou společnost v její nejhlubší podstatě. S energií počítáme už 65 let a stále věříme, že energie má být vynaložena k hledání společné cesty, k hledání jednoty v rozmanitosti, spolupráci a partnerství a společné tvůrčí činnosti. Naší vizí je energetiku spojovat.