Dopravci kritizují koncept mýta

Zástupci podnikatelů a dopravců odmítají způsob rozšíření mýtného na silnicích první tří- dy, považují jej za neefektivní a nekoncepční. Žádají Ministerstvo dopravy a vládu, aby změnily variantu rozšíření zpoplatnění a respektovaly výsledky analýzy, která je k dispozici. Reprezentanti byznysu se shodli, že navrhovaná opatření s dopravci a podnikateli nikdo předem nediskutoval. Nejsou známy jejich náklady a dopady na českou ekonomiku a výnosy z mýtného na nefrekventovaných silnicích první tří- dy jsou v celkovém měřítku zanedbatelné. Dopravci a podnikatelé soudí, že vláda vybrala maximální rozšíření zpoplatnění v délce 900,3 km netransparentně a ignorovala odbornou analýzu, která doporučila rozšíření zpoplatnění v délce 474,1 km. Podnikatelé argumentují také tím, že rozšíření mýtného je zatíží dalšími poplatky, jejichž efektivita a smysluplnost je vysoce diskutabilní. Vláda se přitom ve svém programovém prohlášení zavázala, že bude minimalizovat zátěž pro podnikatele na nezbytné minimum.