Dravé mládí versus senioři? Kdepak, je třeba najít shodu

 

Jedni jsou mladí, mají ambice i sebevědomí, chtějí více nezávislosti, volnější pracovní dobu, nejsou příliš ochotni podřídit se zaběhnutému systému řízení firem. Druzí jsou v seniorském věku, ale mají zkušenosti, jsou spolehliví a zodpovědní, časově flexibilní. Jak co nejlépe sladit tyto dvě generačně rozdílné skupiny v oblasti manažerských pozic?

 Na jedné straně jsou mileniálové – příslušníci generace, která dosáhla dospělosti na přelomu 20. a 21. století. Naproti tomu je tu početná generace lidí na řídicích postech v téměř důchodovém věku.

 

Potřeba komunikace

 Že je mezigenerační výměna manažerů doslova na spadnutí, o tom se hovoří už dlouho. A firmy jsou nuceny byznysové, finanční, servisní, manažerské, pracovní a komunikační modely měnit doslova za pochodu. Řada podniků a jejich konkurentů si totiž čím dál tím více uvědomuje, že nástup „internetového“ mládí, označovaného jako generace Y, je nevyhnutelný a může přinášet rychlejší růst i potřebný úspěch. Neřešení mezigenerační otázky by naopak mohlo přinést vznik komunikačních bariér, neboť obě skupiny často působí, jako by byly z jiného světa a mluvily jiným jazykem.

 

V tomto směru je sympatická iniciativa Klubu mladých manažerů České manažerské asociace, který před časem spustil pilotní mentoringový program XY-Transfer, jehož cílem je nejen samotné sdílení zkušeností mezi jednotlivými generacemi a překlenutí prvotních manažerských problémů, ale také pomoc při uplatňování moderních trendů v oblasti managementu. „Víme, že obě skupiny spolu chtějí komunikovat. Manažeři generace Y mnohdy přímo prahnou po seberozvoji a stojí o zkušenosti svých seniorních protějšků. Tímto způsobem tak dokážeme oba světy vzájemně lépe přiblížit,“ vysvětluje Vilém Vrba, předseda Klubu mladých manažerů a autor projektu XY-Transfer.

 

Přínos projektu Silver Business

Dravé mládí neznamená automaticky patent na úspěch a naopak vyšší věk nemusí být vstupenkou jen k sezení na lavičce v parku. Platnost této věty potvrzují i kroky Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která přišla s celospolečenskou aktivitou Silver Business, zaměřenou na podporu seniorů jak v samostatném podnikání, tak v jejich pracovním angažmá. Tento projekt je podpořený zajímavými daty. Například – do deseti let se zdvojnásobí počet podnikatelů starších 61 let. Dva z deseti seniorů dokonce ještě uvažují o zahájení podnikání, přičemž hlavním motivem nejsou pouze finanční zdroje, ale i společenská prospěšnost a udržování psychické a fyzické aktivity.

Atraktivní jsou senioři rovněž pro zaměstnavatele, kteří je považují za nadprůměrné pracovníky a oceňují na nich zejména zkušenost, spolehlivost a zodpovědnost. Vyplývá to z průzkumu, který AMSP ČR představila společně s ČSOB. Toto nezávislé šetření mezi (pre)seniory a malými a středními podniky provedla výzkumná agentura IPSOS.

„Silver Business je projekt, který přináší výhody všem. Nejen zaměstnavatelům a podnikatelské sféře, ale i seniorům samým a celé společnosti. Přínosy pro podnikatelskou sféru jsou zvláště v době vysoké zaměstnanosti nasnadě,“ říká Václav Vojtěch, senior manažer aktivity Silver Business. „Málo se ale mluví o tom, že podnikatelská činnost v sobě spojuje fyzickou i mentální aktivitu, sociální kontakty i pocit uznání i sounáležitosti, což jsou všechno složky, které udržují seniory aktivní. A aktivní senior je nejen spokojenější a podle mnohých studií i zdravější a déle žijící, ale též odlehčuje sociální i zdravotní systém. Takže takové ´perpetuum mobile´ na spokojenost seniorů, podnikatelské sféry i společnosti. Vyplatí se ho uvést do chodu.“

 

V čem jsou slabiny?

Přirozeně, že nic není tak růžové, jak se na první pohled může zdát. Třebaže firmy oceňují na seniorních zaměstnancích zkušenosti, odpovědnost i solidní pracovní výkony, uvádějí i slabší stránky. Za ty považuji menší rychlost, vyšší nemocnost a nižší schopnost pracovat s novějšími technologiemi. Zmíněný průzkum ukazuje, že firmy si uvědomují ještě jeden fakt. Totiž, že starší pracovníky neudrží sliby růstu a komfortu, ale je třeba vsadit na jistotu, osobní vztahy a vzájemný respekt. Rovněž je nezbytné, aby si firmy se staršími zaměstnanci oboustranně vycházeli vstříc – například při sjednávání zkrácených úvazků, práce na IČO a různých dohod.

 

„Udržet seniory v aktivní ekonomické činnosti se musí stát celospolečenským tématem,“ zdůrazňuje Karel Havlíček, předseda AMSP ČR. „Jejich rychlý úbytek jakožto živnostníků by měl přímý dopad na obslužnost regionů, neboť jsou základem drobného obchodu, řemesla nebo malého zemědělství. Stejně tak by ale senioři chyběli i na trhu práce, neboť jsou nejenom spolehlivou a výkonnou pracovní silou, ale v době minimální nezaměstnanosti jsou dnes jednoduše nenahraditelní. Proto jsme zahájili celospolečenskou ofenzivu Silver Business s cílem motivovat seniory k ekonomické aktivitě.“

 

ksm

 

Dál, výš, rychleji. Heslo, které platí jak ve sportu, tak v byznysu. Zkušenosti z praxe ukazují, že zdaleka nemusí být krédem jen mladých manažerů

Foto: www.freeimages.com