Insider Media

  1. Můžete vaši společnost ve stručnosti představit? V čem je výjimečná?

Firma InsiderMedia se zrodila před devíti lety z dvoučlenného týmu, který se scházel ve sklepním bytě na Vinohradech. Odtud vznikaly první kampaně – původně s jedním jediným formátem – sdíleným plakátem v budovách škol, nemocnic a kulturních institucí. Ten skvěle splňoval potřeby všech divadel, výstav, nebo koncertů – kultura, ve které byla vždy potřeba minimalizace nákladů, byla původně naší hlavní náplní.

Výjimeční jsme v tom, že ani po devíti letech se toho v našem pojetí reklamy příliš nezměnilo, i když už je naše portfolio prakticky neomezené. Stále ještě jsme parta normálních lidí, kteří nevidí důvod, proč klientovi za 10 000 Kč prodávat billboard, který lze pořídit za 1 500 Kč. Maximálně efektivní využití finančních prostředků klienta je to, o co nám jde v první řadě.

  1. Jste specialisty na programatickou reklamu. Jak funguje a v čem spočívá její účinnost?

Principy programatické reklamy by samy vydaly na velmi obsáhlou přednášku. Podstatné je, že je to způsob, jak reklamu na internetu velmi detailně cílit, a tím pádem i daleko efektivněji využívat rozpočet. Vysvětlím to na příkladu. Pokud by majitel autobazaru chtěl reklamu na internetu tím klasickým dosud známým způsobem, musel by nejprve přemýšlet, kde na internetu se pohybuje jeho cílová skupina. Pravděpodobně by zvolil sekci Auto-moto na nějakém populárním zpravodajském serveru, a přímo od vydavatele zakoupil reklamní prostor dle jejich ceníku.

V programatické reklamě si klient nadefinuje cílovou skupinu a my jí reklamu zobrazíme nehledě na to, kde se právě nachází, i kdyby to zrovna byly stránky o zahrádkářích. A to díky historii jeho chování na internetu. Ve vodách online reklamy se online bannerová reklama považuje za úspěšnou, jakmile má proklikovost blížící se k 0,1%. Naše kampaně za kalendářní rok 2017 mají průměrnou proklikovost 0,7%, což je jednoznačným důkazem toho, že reklamu zobrazujeme zkrátka těm správným lidem – těm, kteří se o produkt/službu/firmu zajímají. Nesmíme navíc opomenout, že nákup tohoto reklamního prostoru probíhá v online aukci, což jinými slovy znamená, že neplatíte tolik, kolik říká nějaký ceník, ale tolik, kolik je reální tržní cena. Běžně se tak dostáváme vysoko nad 300 000 zobrazení za 10 000 Kč.

 

  1. Jaké další typy reklamy můžete zákazníkům nabídnout?

Nabídnout dokážeme prakticky všechno, co si klient vymyslí. Od již zmiňovaných indoor plakátů, přes veškeré outdoor plochy po celé České republice, až právě po detailní online i televizní reklamu.

  1. Je pro určitý druh zboží či služeb některá forma reklamy vhodnější a jiná méně?

Každá kampaň je tak specifická, že ani na skupiny produktů či služeb nelze dogmaticky doporučovat jednu formu reklamy. Jiný mediaplán se hodí na dlouhodobé budování značky, jiný na propagování konkrétní akce pro konkrétní cílovou v konkrétní oblasti, nebo prodej luxusního zboží pro úzký okruh jedinců na internetu. Tomu všemu umíme nákup reklamního prostoru přizpůsobit.

  1. Fenoménem dneška jsou sociální sítě. Co v tomto směru nabízíte?

Fenoménem možná jsou, ale určitě ne ve světě reklamy. To, co nabízí vody sociálních sítí, dokážeme v cílení díky programatické reklamě také, a navíc za podstatně lepší peníze i v nesrovnatelně větším měřítku – na celém internetu, ne pouze v rámci jedné sítě. Nicméně jsme si vědomi toho, že pro klienty bývá placená komunikace na sociálních sítích také součástí image, a tak i kompletní reklamu na všech dostupných sociálních sítích umíme zprostředkovat, případně v nich poskytujeme poradenství.

  1. Které realizované kampaně vás nejvíce těší?

Možná to zní jako klišé, ale nelze vybrat jednu nebo dvě výjimečné. Samozřejmě je vždy příjemné, když se dá práce spojit s koníčky, a každý v našem týmu nejspíš preferuje jiný druh spolupráce. Já se celý život věnuji klasické hudbě, a tak mezi mé největší srdeční záležitosti patří asi kampaně například pro Pražské jaro, kolega Adam – golfista, by pak pravděpodobně jmenoval spolupráci s Českým golfovým klubem či Golf Arts, a tak dále.

  1. Obecně se soudí, že lidé už jsou reklamou přesyceni. Jaké jsou podle vás do budoucna další možnosti reklamy?

Tomu rozumím, ale určitě už bude jenom lépe, opravdu 😊 Nebude reklamy méně, ale právě díky nástrojům, jako je programatická reklama, se daří reklamy optimalizovat – nejen klient totiž těží z toho, když s jeho reklamou „trefíme“ tu správnou cílovku, ale i každý z nás jako uživatel (nejen) internetu daleko méně invazivně vnímá reklamu, která je pro něj nějakým způsobem relevantní – s produkty, o které se zajímá, tématy, která jsou mu blízká, atd. V tom vidím jednoznačně příjemnou změnu, která nás v budoucnu čeká.