Jak řešit nežádoucí emise? Sníží je nové řídicí systémy

Nižší energetická náročnost, snižování emisí, využití druhotných surovin jako zdroje energie, pozitivní vliv na životní prostředí. Pojmy, které stále častěji pronikají do praxe průmyslových podniků. Že je v tomto směru pro tuzemské firmy dostatek inspirativních vzorů, dokazuje příklad mohelnického závodu společnosti Siemens.

Právě tento závod totiž míří krok za krokem ke každoročnímu snížení emisí CO2 až o 4383 tun. Redukci uhlíkové stopy docílí díky novému inteligentnímu systému řízení budov. Monitorovat a řídit energetické systémy třicetihektarového závodu s řadou výrobních hal bude jen jedna stanice. Toto unikátní řešení pod hlavičkou Průmyslu 4.0 řadí mohelnický závod k nové generaci digitalizovaných továren.

Cíl: Neutrální uhlíková stopa

Výrobní areál se tak stal součástí globálního programu snižování CO2. Prošel komplexním energetickým rozborem divize Building Technologies, který zahrnoval oblasti vytápění, chladicích technologií a osvětlení. Snížení uhlíkových emisí probíhá v rámci globální iniciativy Siemens, která usiluje o neutrální uhlíkovou stopu do roku 2030. „Projekt v Mohelnici ukazuje, že energeticky úsporná opatření lze realizovat i v moderních výrobních závodech“, „uvádí ředitel úseku energetických služeb“. Za nejvýznamnější z realizovaných změn v Mohelnici lze považovat kompletní výměnu osvětlení výrobních hal za LED světla, která svým charakterem odpovídá myšlenkám konceptu Průmyslu 4.0. Za pouhých pět měsíců se v závodě vyměnilo 3511 světel, měřicích i regulačních zařízení a dnes má každá ledková lampa v systému osvětlení vlastní IP adresu. Chytrá LED tělesa jsou zapojena na programovatelné hlásí svůj provozní stav, tedy na kolik procent výkonu svítí, kolik provozních hodin jsou aktivní nebo zda jsou v poruše – to vše se zobrazuje na monitoru řídicí jednotky. V případě, že nadřazený řídicí systém zjistí poruchu konkrétního svítidla, pošle hlášení prostřednictvím e-mailu či SMS. Mimo to systém řídí kompresory, solární panely či ohřev vody a stejně tak zajišťuje monitoring spotřeby vody, zemního plynu a tlakového vzduchu. Kromě světel jsou do projektu zahrnuta i další opatření, týkající se například využití impregnační jímky či odpadního tepla ze šachtové pece na rotory a z pece na hliník. Právě tento ucelený soubor realizovaných změn přinese každoroční redukci emisí CO2 o 4383 tun. „Modernizace našich výrobních hal hraje při snižování emisí významnou roli. To, že můžeme v oblasti životního prostředí dosáhnout ambiciózních cílů, potvrzuje i rekordní čas, za který se nám na ploše šedesáti fotbalových hřišť podařilo vyměnit osvětlení,“ říká ředitel největšího evropského závodu na výrobu nízkonapěťových asynchronních elektromotorů, odštěpného závodu Siemens Elektromotory Mohelnice Pavel Pěnička.

Dobrý příklad z Frenštátu

Mohelnický závod však není jediný, který se intenzivně zabývá otázkou ekologie. S energeticky úspornými programy začal před třemi lety závod Siemens ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ke snížení spotřeby energie a emisí CO2 zde taktéž přispělo nové inteligentní osvětlení (ve výrobních halách i v obslužných provozech), zateplení budov s výměnou oken, nová vzduchotechnika s rekuperací tepla, optimalizace odsávání impregnačních stanic, instalace tepelného čerpadla a fotovoltaických panelů pro ohřev teplé vody nebo výstavba vlastní fotovoltaické elektrárny. A výsledek? Závodu se podařilo trvale snížit roční spotřebu energie o 6445 MWh a emise oxidu uhličitého o více než 1100 tun.