Komora usnadní nábor nových pracovníků z Ukrajiny a Srbska

 

Českým zaměstnavatelům se zjednoduší administrativně náročné a finančně nákladné vyhledávání pracovníků v zahraničí. Hospodářská komora ČR (HK ČR) totiž pro naše zaměstnavatele otevřela dvě nová asistenční centra, která přímo v srbském Bělehradě a v ukrajinském Lvově pomůžou českým firmám vyhledat vhodně kvalifikované pracovníky.

Uchazečům o zaměstnání pomůžou také se složitou administrativou, která je spojená s vládou regulovanými projekty pro zaměstnávání pracovních sil z ciziny Režim Ukrajina a Režim Srbsko.

Kanceláře přímo v terénu

„Režimy v praxi probíhají tak, že si zaměstnavatelé musí sami na Ukrajině nebo v Srbsku vytipovat vhodné pracovníky, vést s nimi pracovní pohovory a vyřídit stohy papírů pro úřady. Malé a střední firmy, které na jedné straně nemají dostatečné personální kapacity v HR oddělení, na straně druhé jim zaměstnance přetahují velké fabriky, odrazovaly od rekrutace pracovní síly ze zahraničí právě administrativní náročnost a vysoké náklady. Nově jim budou tyto kanceláře přímo v terénu vhodné pracovníky nejenže vybírat, ale zabezpečí i nezbytné papírování,“ uvedl prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Tuzemské firmy po takové podpoře delší čas volají. Nejnovější šetření mezi zaměstnavateli potvrdilo, že největším problém při náboru zaměstnanců z ciziny je délka celého procesu, na tu si stěžuje 88 % firem. Dalšími problémy je administrativní náročnost režimu a špatná komunikace s českými úřady.

Asistenční kanceláře proto také poskytnou odborné poradenství v oblasti legálního pobytu cizinců a zpracují veškeré dokumenty. Za zaměstnavatele nahlásí volné pracovní místo na Úřadu práce ČR, zajistí překlady dokumentů, pracovní smlouvy i potvrzení o zajištění ubytování. Rovněž připraví žádost o nahlášení uchazeče do Režimů a vydání krátkodobého víza. Budou také asistovat při vyřizování cestovního pojištění, zdravotního a sociálního pojištění, ale i při příjezdu pracovníka do ČR a při ohlášení místa pobytu na cizinecké policii.

Pomoc i pro uchazeče o práci

HK ČR obě kanceláře záměrně situovala v blízkosti českých konzulátů. „Naše šetření mezi zaměstnavateli zapojenými do obou režimů i poznatky českých ministerstev s administrací obou programů ukazují na to, že více než třetina žadatelů o zaměstnaneckou kartu potřebuje vyřešit nějaký problém na místě, když přijedou do Lvova nebo Bělehradu z druhého konce země, čímž se dostávají do problémů při administraci procedury. Asistenční kanceláře proto cílí i na samotné uchazeče,“ uvedl Vladimír Dlouhý.

Jedním z problémů, se kterým se projekty potýkají, je totiž vysoká „ztrátovost“ uchazečů a dále velká „chybovost“ podávaných dokumentů na příslušných úřadech.

Kvůli zdlouhavým procesům, kdy proces vyřizování žádostí o zaměstnaneckou kartu probíhá zhruba pět měsíců až půl roku, řada již vybraných uchazečů o zaměstnání ztratí trpělivost a v průběhu procesu vycestují za prací do jiných zemí, nejčastěji do Polska, Ruska nebo na Slovensko. Zaměstnavatel, který už investoval do rekrutace pracovníka značné úsilí, čas i nemalé prostředky v řádu desítek tisíc korun, se tak ocitne znovu na začátku.

Kvůli chybovosti dokumentů se uchazeč o zaměstnání musí kvůli doplňování žádostí opakovaně na konzulát vracet, což zdržuje administrativní proces i samotné úředníky.

HK ČR tak nalezla způsob, jak zkvalitnit proces obou Režimů a částečně zkrátit vyřizovací lhůty. Odblokuje tak nutnost opakovaných návštěv zájemců o zaměstnaneckou kartu na konzulátech, které díky tomu mohou v kratších lhůtách obhospodařit více uchazečů o zaměstnání. „Úředníci tak budou mít jistotu, že podklady, které prošly asistenčními kancelářemi, jsou kvalitně přichystané,“ dodal Vladimír Dlouhý.

 

Profese svářeče je jen jednou z mnoha, které české potřebují obsadit zahraničními pracovníky.

Foto: www.freeimages.com