Malé agentury práce v ohrožení

Pohroma míří na malé a střední agentury práce, bude-li schválena novela zákona, která upravuje jejich činnost. Proti novým požadavkům, na které nejvíce doplatí menší agentury práce, se ohrazuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Podle ní narychlo spíchnutá opatření, která agentury přinutí zaplatit půlmilionovou kauci, o řád zvýší poplatky a sou- časně omezí spolupráci brigádníků s několika agenturami současně, ohrozí nejen poctivé poskytovatele agenturní práce, ale paradoxně i pracovníky samé. AMSP ČR se ohrazuje zvláště proti některým navrhovaným opatřením ve vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a další související zákony, zejména zákoník práce. Jedná se o požadavky, jejichž splně- ní přímo ohrožuje existenci stovek legálních a poctivých agentur práce a ve svém důsledku zvýhodní velké nadnárodní firmy a bohužel způsobí i masivní nárůst nelegálního pracovního trhu.