Na EET je možné ušetřit

Náklady na pořízení potřebného IT vybavení pro zprovoznění EET nejsou právě malé, proto se
vyplatí uplatnit několik opatření, které náklady na provoz celého systému mohou snížit. Oč jde?

Tisk krátkých účtenek: Vámi vydaná účtenka rozhodně nemusí měřit kilometr. I se všemi povinnými údaji a nezbytnými FIK a BKP kódy lze zákazníkům vydávat účtenku standardních rozměrů nebo ještě menší, tzv. miniúčtenku, kterou lze u některých pokladen generovat díky nastavení tisku. „Při výchozím nastavení může účtenka o čtyřech položkách měřit zhruba 18 cm. Miniúčtenka se stejnými údaji jen 11 cm. Na kotoučky v malých tiskárnách o návinu 9 m tak lze jen díky odlišnému nastavení vytisknout přes 80 účtenek místo 50. Jen při průměrném počtu 30 účtenek denně by to znamenalo úsporu přes 100 korun měsíčně, což může být třetina měsíčního poplatku za provoz pokladny,“ uvádí Michal Wantulok z firmy, která pokladny pro EET dodává na trh. Výsledná úspora tak může činit desítky až stovky korun měsíčně.

Sdílení pokladny: Funguje více podnikatelů na jednom místě? Pak není nutné, aby každý z vás pořizoval svůj vlastní pokladní systém. Stačí koupit jednu vhodnou pokladnu a zvolit jednoho „hlavního“ uživatele. Ostatní mu pak mohou udělit tzv. „pověření k evidování tržeb“. Podnikatel X tak díky tomuto pověření bude moci tisknout účtenky podnikatele Y. V pokladním systému vše zůstane rozdělené, tudíž ani s následným účetnictvím nebude problém. A výsledná úspora? Tisíce korun za pořízení další pokladny. Dále ušetřené stovky korun měsíčně za její provoz.

Hlídejte si poplatky za platby kartou: Každé procento se počítá. Pokud přijímáte platby kartou, může být v ročním vyúčtování značný rozdíl, jestli z každé platby odvádíte bance jedno procento, nebo dvě. „Podmínky poplatků za karetní transakce bývají hodně individuální, u našich zákazníků se dosud pohybovaly v rozmezí 1,5 až 2,5 % z každé platby. Naše společnost však uzavřela výhodné partnerství s jednou velkou bankou, díky němuž činí provize z plateb kartou pouhých 0,99 %,“ uvádí Michal Wantulok. Výsledná úspora v závislosti na množství a výši transakcí dosahuje řádově stovky až tisíce korun.

Vydělat lze na reklamě: Pokladna v kamenném obchodě či stánku je klíčové místo z hlediska umístění reklamy. Za mincovníky na pultě, opatřené firemním logem či značkou konkrétního výrobku jsou některé společnosti ochotné platit provozovatelům obchodů tisíce korun. Proč tedy efektivně nevyužít zákaznický displej u registrační pokladny? Například tak, že ve chvílích, kdy obsluha nemarkuje zboží, může displej pokladny zobrazovat reklamu. Výdělek v tomto případě může činit jednotky až desítky tisíc korun ročně.