Nový návrh jak svázat lobbing

Další pokus o zákonnou regulaci a evidenci lobbingu, kterých již v minulosti bylo několik, nastolil ministr pro legislativu a lidská práva Jan Chvojka. Navrhl několik variant, které však teprve projdou kolečkem diskusí, věcný návrh zákona by mohl ve spolupráci s resorty vnitra a spravedlnosti vzniknout do konce září. Již dnes je ale zřejmé, že současná politická reprezentace dané téma takří- kajíc jen nakousne. Rozhodující slovo učiní až členové vlády a zákonodárci vzešlí z říjnových sněmovních voleb. V nových návrzích se hovoří například o zřízení registru lobbistů, o sepsání etického kodexu člena vlády, poslance a senátora. Dále Jan Chvojka navrhuje zmapování tzv. legislativní stopy, aby bylo zřejmé, kdo se na různých lobbistických návrzích podílel, ve hře je také zavedení veřejných diářů členů vlády a zákonodárců, kde by politici zapisovali své schůzky s lobbisty.