Odmítnutý PES vyběhne v létě

Pomoci podnikatelům projít úskalím všech povinností – to je hlavní smysl Právního elektronického systému Foto: www.freeimages.com

Bude platit, nebude platit? Tato otázka už delší čas provází dění kolem novely zákona o Hospodářské komoře ČR (HK ČR) a Agrární komoře ČR (AK ČR). Ta měla zavést do praxe Právní elektronický systém (PES), který by podnikatelům v přehledném registru shrnul všechny povinnosti, které je třeba vůči státu plnit podle platných zákonů.

Legislativní návrh sice prošel Poslaneckou sněmovnou, avšak narazil v Senátu, který ho na podzim odmítl podpořit. Dokonce ho označil za protiústavní. Poslanecká sněmovna poté už senátní veto uvedené novely nestihla v končícím volebním období přehlasovat. Co senátorům vadilo? „Zákon zavádí nerovnost mezi občany z důvodu jejich sociálního postavení,“ uvedla senátorka Eliška Wagnerová, bývalá ústavní soudkyně (zvolena za Zelené).

Komora se nevzdává
Systém s registrem měla provozovat HK ČR, která ho více než rok vyvíjela. Mohl by podnikatelům značně usnadnit administrativu. PES má umožnit podnikatelům, aby spravovali přes internet a na jednom místě přehled svých povinností, plynoucích ze zákonů a prováděcích vyhlášek.
Zásadní krok v reakci na odmítavý postoj zákonodárců ale před několika týdny učinila Hospodářská komora ČR. Ta bude realizovat projekt Právního elektronického systému i za situace, kdy není vymezen v zákoně. Systém by měl podnikatelům začít pomáhat s nepřehlednou legislativou již v polovině roku. Majitelé a manažeři firem by se tak již během června mohli dočkat výrazné úlevy od administrativní zátěže. Právě časté změny zákonů, nařízení a vyhlášek, jejich nejednoznačný výklad a aplikace do praxe, ale i náročná komunikace mezi podnikatelem a státem způsobují nejen podnikatelům takové potíže, že dnes i při dobré vůli nevědí, jaké povinnosti vůči státu musí plnit.

Start lze očekávat letos v červnu
„Nikdy nepřestaneme bojovat za přívětivé legislativní prostředí pro podnikání v České republice. Zákony jsou pro podnikatele nesrozumitelné, nepřehledné a mnohdy brání jejich svobodné iniciativě. To se musí změnit, a proto znovu v tomto volebním období přijdeme s návrhem zákona, který uloží státu, aby součástí každého právního předpisu byla příloha, v níž bude uveden srozumitelný přehled povinností podnikatelů. Zároveň navrhneme, aby takový přehled existoval i pro občany či skupiny občanů,“ uvedl k projektu Právního elektronického systému prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.
Již v červnu by se tak mohl v systému objevit první balíček povinností, který bude vycházet ze 14 nejvíce používaných zákonů, regulujících oblast daní, povinného pojištění a zaměstnávání. Postupně budou následovat i další balíčky.
„To, co bude publikováno v systému PES, bude v rámci testovacího provozu zpracováno na základě spolupráce Komory a příslušných expertů na zákonnou úpravu v dané oblasti a bude mít prozatím informativní charakter. Pokud se podaří schválit zákon, který by ukládal povinnost státu publikovat v příloze přehled povinností, dostaly by informace publikované v systému PES závaznost a podnikatel by se na takové informace mohl spolehnout,“ vysvětlil autor systému, expert na elektronizaci státní správy a prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček. I přesto, že přehled povinností bude mít zatím informativní charakter, budou i tak podle zástupců HK ČR pro podnikatele užitečné.
K projektu se přihlásily advokátní kanceláře, poradenské agentury a IT firmy. S těmito společnostmi Komora provede analýzu podnikatelské legislativy a bude do systému vkládat vyžadované povinnosti. Zároveň budou vydávat podněty vládě, aby nesrozumitelné paragrafy a duplicity vysvětlila.

Nejednotný pohled
Jestliže projekt PES hájí HK ČR, překvapivě odmítavě se k němu staví Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Ten oceňuje myšlenku, která stojí za iniciativou HK ČR k zavedení Právního elektronického systému pro podnikatele. Chápe snahu pomoci podnikatelům, aby se mohli lépe orientovat v nepřehledné „džungli“ právních povinností a na jednom místě nalezli přehled všech těch povinností z právních předpisů, které se jich týkají. SP ČR však opakovaně upozorňoval, že navrhovaná právní úprava, která je obsahem zamítnutého senátního tisku, by nezaručila právní jistotu. „Naopak hrozilo, že přinese celou řadu nejasností a v konečném důsledku by byla pro firmy nevýhodná a nespolehlivá. Podporujeme urychlenou realizaci vládního projektu e-sbírka, který má usnadnit orientaci v legislativě, a to zdarma a plošně všem,“ uvádí SP ČR ve svém stanovisku.
red

Podstata systému PES
Smyslem sytému PES je, aby stát při tvorbě každého nového zákona vydal i soupis povinností, které podnikatelům ukládá. A pokud by daná povinnost nebyla vyjmenovaná, nemohl by ji stát po podnikateli vymáhat. HK ČR tím hodlá zkvalitnit normotvorbu a zajistit závaznost státu stejně, jako stát zavazuje podnikatele. Komora zároveň chce, aby s těmito otevřenými daty mohl pracovat kdokoli v ČR, nejen sama podnikatelská organizace. „Není přece normální, aby stát neuměl lidem a potažmo podnikatelům říct, jaké povinnosti jim ukládá. Podnikatelé mají podnikat, a ne se brodit stovkami zákonů, dotazníků, příkazů či dnes a denně čelit vzájemně si odporujícím kontrolám,“ uvedl již před časem Vladimír Dlouhý. Podporu pro zavedení elektronického nástroje umožňujícího firmám a živnostníkům spravovat plnění jejich povinností přes internet HK ČR získala napříč politickým spektrem. Až teprve v Senátu ale narazila na kritiku. Mimo jiné, že návrh je protiústavní, že by podnikatelé byli zvýhodněni, nebo že by Komora získala větší moc.