Podnikatelé jsou optimističtí, ale myslí i na vytváření rezerv

Majitelé malých a středních firem jsou v dosavadním průběhu letošního roku optimističtí, neobávají se krize a ve 3. čtvrtletí se jejich pozitivní nálada ještě zvýšila. Dokládá to průzkum ČSOB Index očekávání firem, který provádí tato banka každé čtvrtletí. S ekonomickou situací v ČR je spokojeno 71 % oslovených podnikatelů a malých a středních živnostníků nebo zástupců firem.

 

Hodnota ČSOB Index očekávání firem, stoupla o 5,2 bodu na 31,9 bodu. Index tak zastavil dvě čtvrtletí trvající pokles. Malí a střední podnikatelé v současnosti zvyšují investice do nových projektů, vstupují do dalších oblastí podnikání a těší se vysoké poptávce po zboží a službách.

 

Investice do automatizace

 

„Podnikatelé a firmy si uvědomili, že bezprostřední nebezpečí v ekonomice nebo na trzích nehrozí. Nadále jsme na růstové dráze a firmy mají převis poptávky. Největší rizika spatřujeme v nedostatku pracovních sil a rostoucích mzdách a také ve zvyšujících se úrokových sazbách. Pozorujeme, že firmy investují zejména do automatizace a robotizace,“ shrnul průzkum Petr Manda z ČSOB, výkonný ředitel útvaru Firemního bankovnictví ČSOB.

 

Takřka polovina podnikatelů a firem v šetření očekávala, že objem letošních investic předčí jejich výši z předešlého roku, zatímco opak předpokládalo jen 24 %. Zbytek dotazovaných předvídal u svých investic stagnaci. „V meziročním srovnání máme nárůst úvěrů, v převážené většině se jedná o úvěry investiční. Platební morálka tuzemských firem je na velmi dobré úrovni,“ doplnil Petr Manda.

 

Rozšířit své stávající podnikání plánuje v příštích dvanácti měsících 19 % podnikatelů a živnostníků, když v minulém čtvrtletí to bylo jen 16 %, což byla nejnižší hodnota za pět let. „Podnikatelé v minulých šetřeních citlivě reagovali na negativní zprávy, ale realita se zatím ukazuje být růžovější než jejich očekávání, “ uvedl hlavní ekonom ČSOB Martin Kupka. „K avizovanému zpomalování hospodářského růstu v evropské i české ekonomice skutečně dochází. Nemá však podobu šokového propadu, nýbrž pozvolného útlumu, kterému se podnikatelé díky osvědčeným nástrojům, jako jsou restrukturalizace, inovace nebo zajištění, zpravidla dokážou přizpůsobit,“ dodal.

 

V lepší finanční kondici

 

Při porovnání finančního zdraví se situací před poslední krizí jsou firmy nyní v mnohem lepší kondici. „Firmy se z krize v roce 2008 poučily a jsou velmi obezřetné. Další zajímavostí je, že firmy si vytvářejí finanční polštář pro případ krize, což před rokem 2008 nebylo běžné,“ podotkl Petr Manda s tím, že v české ekonomice důvod pro vznik krize nevidí. „Spouštěčem by mohla být neočekávaná situace v zemích, jako je Turecko, Itálie a Čína, nebo vyhrocení obchodních válek,“ jmenoval.

 

Firmy by se nyní měly snažit maximálně eliminovat tržní rizika. Jde především o zajištění kurzů měn, aby eliminovali riziko spojené s pohybem kurzů. Firmy, které zvažují financování, by se měly zase zajímat o možnost zafixovat si úrokovou sazbu. Omezí tím riziko vyšších úrokových nákladů spojené s případným dalším zvýšením úrokových sazeb ze strany České národní banky.

 

 

Reprezentativní průzkum Index očekávání firem zahrnuje 400 středních a malých společností a živnostníků napříč obory podnikání. Každý z dílčích indexů, který je rozdílem pozitivních a negativních očekávání firem, může nabývat hodnot od -100 do +100 bodů. Celkový index je pak průměrem dílčích indexů vývoje poptávky, investic a rozšiřování podnikání. Index očekávání firem ČSOB sleduje od roku 2013.

 

 

Investice do nových projektů i vstup do dalších oblastí podnikání. To charakterizuje současný optimismus malých a středních podnikatelů.

Foto: www.freeimages.com, www.pixabay.com