Pontex, spol. s. r. o. – již 25 let s Vámi

Firma PONTEX, spol. s r.o. se sídlem v Praze, byla založena v roce 1991 mostními inženýry, kteří měli v té době za sebou dlouholetou praxi v Československu i v zahraničí. Základní činnosti firmy jsou spojeny s navrhováním mostů všech typů: mosty ze železobetonu a z předpjatého betonu, ocelové a spřažené ocelobetonové mosty, lávky pro pěší, rekonstrukce a zesilování mostů. PONTEX nabízí kompletní zpracování projektů a konzultační služby (studie proveditelnosti, projekty pro stavební povolení a zadávání staveb pro investory, realizační projekty pro stavební firmy, technický dozor a monitoring staveb, diagnostika  stavebních konstrukcí, vývoj a výzkum v oboru dopravních staveb).

Hlavní důraz je vždy kladen na vysokou technickou úroveň, zajištění kvality, osobní zodpovědnost vyškolených pracovníků a na dlouhodobé dobré vztahy s klienty. Zahraniční zkušenosti a reference zahrnují Německo, Velkou Británii, Nizozemsko,
Slovensko, Polsko, Střední východ, Malajsii, Taiwan, Ázerbájdžán, Ukrajinu a Rusko.
Jsme držiteli certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Projektové práce jsou zajišťovány komplexně. Pracovníci firmy mají dlouholeté zkušenosti z projektování a konzultačních služeb u nás i v zahraničí. Při projektování a konzultační činnosti se rozsáhle využívá moderní vybavení výpočetní a diagnostickou technikou. PONTEX je členem FIP, IABSE, CACE a RILEM.