Požadavek podnikatelů vůči vládě: Nezvyšujte zátěž firem!

 

Vláda musí snižovat zátěž podnikatelů! Tak zní základní východisko nového programového prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), přijatého na jeho listopadové valné hromadě.

Podnikatelé mimo jiné požadují, aby při přípravě nových zákonů a předpisů vláda aplikovala metodu „jedna nová povinnost zavedena, dvě stávající povinnosti zrušeny.Při implementaci evropské legislativy je podle průmyslníků třeba důsledně hodnotit, zda navrhovaná norma neobsahuje ustanovení nad rámec povinností stanovených EU. A pokud ano, je nezbytné požadovat odůvodnění a hodnocení dopadů. Další požadavek SP ČR hovoří o potřebě nezvyšovat administrativní zátěž podnikatelů zaváděním duplicitních povinností v právních předpisech o poskytování stejných údajů pro různé účely, ale tato data sdílet.
Své požadavky a priority SP ČR shrnul do třinácti kapitol, které se týkají například vzdělávání, trhu práce, energetiky, životního prostředí, podpory exportu, dopravy nebo výzkumu, vývoje a inovací. „Máme představu, že vláda bude dodržovat principy a zásady sociálního dialogu, které na tripartitě platí už 25 let,“ doplnil programové prohlášení Jaroslav Hanák, prezident SP ČR.

Kritický zůstává nedostatek lidí na trhu práce, který už viditelně brzdí růst české ekonomiky. „Nedostatek pracovníků zasahuje také střední management nebo pozice specialistů. Alternativa, která nám hodně pomáhá, jsou režimy pro zaměstnávání cizinců. V našich chemičkách pracuje řada Ukrajinců. Pořád je ale proces najímání cizinců zdlouhavý a administrativně náročný,“ uvedl Daniel Rubeš, personální ředitel společnosti Agrofert.

SP ČR v programovém prohlášení vyzývá vládu, aby rozšířila a případně modifikovala stávající projekty a režimy ekonomické migrace, které by urychlily nábor cizinců ze třetích zemí. Svaz už poslal premiérovi Andreji Babišovi dopis, v němž požaduje, aby se okamžitě zvedl limit pro zaměstnávání Ukrajinců na 50 tisíc lidí. Jen tak budou firmy moci pokrýt nedostatek vybraných profesí na českém trhu práce.

Tradiční prioritou SP ČR zůstává rozvoj digitální ekonomiky. Po vládě Svaz požaduje, aby převedla do praxe koncepci digitální Česko. Úřad vlády by měl také hrát silnější úlohu v oblasti koordinace aktivit spojených s Jednotným digitálním trhem EU a dalšími evropskými politikami.

 

 

Požadavky podnikatelů na valné hromadě Svazu průmyslu a dopravy ČR prezentoval jeho prezident Jaroslav Hanák.

Foto: SP ČR