Produktivita práce: Proč ČR zaostává?

Mantra, kterou vzývají politici, ekonomové i podnikatelé. Produktivita práce… V současnosti dosahuje v ČR pouze 77 procent úrovně Německa a za posledních 10 let vzrostla o pouhých 6 procent.

 

Nárůst produktivity práce je přitom spojován především se zaváděním nových technologií. Ochota k jejich přijímání se u českých firem   dlouhodobě pohybuje na úrovni téměř 90 % našeho západního souseda. Důvodem tohoto rozporu je nízká míra jejich praktického využití způsobená zejména nedostatečnou podporou při jejich zavádění a nízkou motivací zaměstnanců je aktivně používat. Údaje vyplývají z analýzy ekonoma Aleše Michla, kterou představil na konferenci Čas digitálních týmů.

 

„To, že firma nakoupí nejnovější technologie, ještě automaticky nemusí znamenat, že tím zvýší svou produktivitu práce. Základním předpokladem totiž je, aby zaměstnanci firmy tyto technologie skutečně začali využívat. K tomu jim ale nepostačí samotné technické vybavení, potřebují také chytrý software, který jim umožní naplno využít potenciál technologií a zároveň i lepší edukaci a podporu ze strany zaměstnavatele,“ uvádí Aleš Michl. Podle něj by dnešním tempem růstu produktivity práce Česko dohnalo Německo nejdříve za 40 let. Firmy se přitom již nyní potřebují vyrovnat s rostoucími nároky na výši mezd, které se dnes v ČR pohybují na zhruba 30 % Německa a jen v několika následujících letech pravděpodobně skokově vzrostou téměř na polovinu.

 

V dnešní době tráví tzv. znalostní pracovníci v průměru 37 % pracovního času na schůzkách. „Připočteme-li k tomu ještě čas na cestování, jsme zhruba na polovině pracovní doby. Tento čas i náklady na cestu by přitom pracovníci mohli snadno ušetřit díky častějšímu využívání možností digitální spolupráce,“ říká Jan Račanský, specialista na moderní mezifiremní komunikaci.

 

Důležitou roli při prosazování nových technologií ve firmě pak hraje také dostatečná motivace zaměstnanců k jejich používání. „Nástroje pro digitální spolupráci mohou významně přispět nejen ke zvýšení produktivity práce, ale také poskytnout pracovníkům daleko větší flexibilitu a lepší možnosti skloubit práci se soukromým životem. Řadu věcí totiž díky nim snadno zvládnou vyřídit i z domácí kanceláře nebo třeba na cestách,“ dodává Jan Račanský. Firmy ovšem musejí být ochotné tyto flexibilní formy spolupráce svým zaměstnancům umožnit.

Trend produktivity práce

HDP – počet zaměstnanců

Stát                  Před 10 lety               Před 5 lety                              Nyní

Německo            100 %                           100 %                                 100 %

ČR             71 % Německa              72 % Německa                 77 % Německa

USA           131 % Německa            134 % Německa             129 % Německa

 

HDP – odpracované hodiny

Stát                 Před 10 lety               Před 5 lety                     Nyní

Německo            100 %                        100 %                                      100 %

ČR               57 % Německa          56 % Německa                       59 % Německa

USA           107 % Německa         107 % Německa                   101 % Německa

 

Zdroj: OECD Compendium of Productivity Indicators 2017