Šance pro malé a střední firmy

Technologická agentura ČR hodlá podpořit excelentní projekty v rámci nástroje Evropské komise SME Instrument a poskytnout tak finance českým malým a středním podnikům při jejich vývoji inovativního řešení. Jedná se o české firmy, jejichž projekty jsou hodnoceny Evropskou komisí (EK) jako velmi kvalitní, ale z důvodu nedostatku prostředků v programu Horizont 2020 nemohou být financovány. Takovým projektům se EK rozhodla poskytnout tzv. Seal of Excellence. Tedy značku, která garantuje kvalitu projektu a umožňuje tak jeho financování jinými poskytovateli na národní či regionální úrovni. Vyhlá- šení první veřejné soutěže, do které budou moci malé a střední podniky přihlásit své projekty, které obdržely Seal of Excellence fáze 1 SME Instrumentu, je plánováno na březen. Více informací lze najít na www.tacr.cz.