Silver Business: Šance i výzva pro kategorii 55+

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Využít znalostí a zkušeností lidí ve věkové kategorii 55+, kteří chtějí nadále zůstat aktivními hybateli svého života a současně pomoci firmám řešit akutní nedostatek kvalifikovaných pracovníků. To je smyslem nového nedotačního projektu Silver Business, který uvádí do praxe Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

O tom, že člověk v předseniorním či seniorním věku může být prospěšný několika menším firmám či začínajícím podnikatelům najednou, hovořilo Lobby s Miroslavem Somolem, manažerem projektu Silver Business, ekonomicko-právním analytikem AMSP ČR. Projekt formálně odstartoval začátkem roku 2018, do praktické realizační fáze se dostává nyní.

Co bylo rozhodujícím impulsem pro spuštění daného projektu?

Jde o dva zásadní faktory. Prvním je značný nedostatek pracovníků v malých a středních podnicích, druhým faktorem je skutečnost, že celá řada lidí po padesátce z různých důvodů opustila své zaměstnání. Ať již byli, lidově řečeno, odejiti nebo třeba již nechtěli či nemohli ze zdravotních či jiných důvodů zastávat odpovědné a časově náročné pozice. Přitom jde o skupinu lidí, kteří chtějí z velké většiny ještě nadále zůstat profesně aktivní, byť s nižší intenzitou či menší odpovědností. A právě na ně projekt Silver Business míří. Soustřeďujeme se především na manažerskou úroveň a pozice technických specialistů, kterých se firmám nedostává. Můžeme jim tak nabídnout další uplatnění, během něhož využijí své znalosti a zkušenosti například jako poradci či konzultanti.

Jak by vše v praxi mělo fungovat?

Pro seniorní pracovníky je nejvhodnější, pokud si pro svoji novou pracovní činnost zvolí formu podnikání na základě vyřízení živnostenského oprávnění. Právně samozřejmě nikoho neomezujeme, lze pracovat jako OSVČ, ale lidé si mohou s firmami domluvit další formy spolupráce, třeba dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Záleží přirozeně na konkrétním člověku a na zájmu daného podniku.

Jakou odezvu dosud projekt má?

Projekt se zatím rozjíždí na bázi osobních kontaktů. Na webových stránkách www.silverbusiness.cz už slušná řádka lidí prezentuje své osobní příběhy včetně profesní historie. Na jejich nabídku mohou zaměstnavatelé či podnikatelé, hledající vhodné seniorní odborníky, přímo zareagovat. A protože dobré příklady táhnou, očekáváme, že okruh zájemců o prodloužení profesního života se bude rozšiřovat. Nejde přitom jen o možnost přivýdělku, ale taková aktivita přispívá u lidí v seniorním věku také k jejich intelektuální, psychické i fyzické kondici. Náš projekt tak chce v neposlední řadě přispět i ke zlepšení vnímání obrazu starších lidí ve společnosti.

Jakým způsobem může vaše asociace zájemcům o projekt pomoci? Nabízíte třeba nějaké poradenství?

Ano, na našem webu chceme poskytovat základní informace – například jak si vyřídit živnostenské oprávnění, jaké povinnosti má nový živnostník vůči sociálnímu systému, jak funguje souběh podnikání v režimu OSVČ s pobíráním důchodu apod. Zároveň pro rok 2019 plánujeme pořádání série seminářů a kulatých stolů v regionech, věnované osvětě tohoto projektu. Navíc o něm chceme informovat na dalších místech. Například na úřadech práce, kam se přicházejí zaregistrovat lidé nejrůznějších profesí, pro něž by možnosti projektu mohly být zajímavé.

Dá se očekávat, že daný projekt může v některých případech rozjet třeba i nové rodinné podnikání?

Nemyslím, že by se tak v nějakém významném měřítku stalo. Každopádně na rodinné podnikání přece jen náš projekt vazbu má. V tomto podnikatelském segmentu je v současnosti hlavním tématem otázka nástupnictví. Protože zakladatelé firem, kteří stáli začátkem devadesátých let u jejich rozjezdu, jsou ve věku, kdy předávají kormidlo nástupcům. Ti šťastnější v rámci své rodiny, jiní takové štěstí nemají a řeší spíš prodej firmy. V některých případech se stává, že mladí rodinní nástupci už často nestojí o to, aby otec-zakladatel nadále do chodu firmy promlouval. A právě těmto lidem chceme v rámci našeho projektu nabídnout možnost zůstat aktivní. Aby třeba jako konzultanti předávali své 25leté podnikatelské zkušenosti jiným firmám nebo začínajícím podnikatelům. Právě v tomto směru chceme v roce 2019 prostřednictvím projektu Silver Business mnohé rozvíjet.

Pokud odhlédneme od projektu Silver Business, na jaké další projekty se vaše asociace v letošním roce zaměří?

 

Bezesporu klíčovým projektem asociace je pro letošek Rok digitálního podnikání. Podnikatelská sféra vstupuje do éry digitálního byznysu a zejména malé firmy zažijí v tomto kontextu „digitální tsunami“. Podle nedávného průzkumu společnosti IPSOS, provedeného pro naši asociaci a společnost Facebook, totiž zatím jen 48 % firem hodnotí své digitální znalosti potřebné pro budoucí podnikání jako dobré.

 

Jak se firmy k této skutečnosti staví? Pracují na zlepšení daného stavu?

 

Je pozitivní, že majitelé a manažeři firem si své rezervy uvědomují. Plně chápou, že digitální znalosti jsou zásadní pro jejich další růst. Proto konají potřebné kroky v personální rovině. A to v tom směru, že většina nových uchazečů o práci v malých firmách musí prokázat slušné digitální znalosti. Za ty nejdůležitější považují drobní podnikatelé práci s webem, ovládání elektronické komunikace a práce na sociálních sítích. Zatím pouze menšina oslovených firem se vážně zajímá o využití 3D tisku, o tzv. Big Data či o robotiku.  

 

Technologické změny se již dnes dotýkají i řemeslných profesí, co lze v dohledné době očekávat v oblasti malého a středního podnikání?

Opravdu se blíží doba zásadních technologických přeměn. A řemesla nebudou výjimkou. Například klempíři nebo kominíci, dříve než vystoupí na střechu, použijí k monitorování stavu střechy drony. V oboru potravinářství se zase na 3D tiskárnách budou tisknout těstoviny nebo cukrovinky. Technik, který zprovozní chytrou domácnost, bude muset umět zákazníkovi vysvětlit, jak bude na dálku ovládat topení nebo bezpečnostní kamery. Maloobchodníci budou nabízet svým zákazníkům zboží přes aplikaci, řemeslníci budou dohledatelní přes chytré telefony. Zákazníci budou chtít maximální komfort založený na bezhotovostním placení, okamžité identifikaci, osobní nabídce a sdíleném využívání zboží. Zemědělské farmy budou běžně využívat drony kontrolující pole, chytré traktory řízené satelitem, či sledování dobytka prostřednictvím čipů. Robotizace malého průmyslu bude základním předpokladem přežití firem.

To vše jsou klíčové faktory pro budoucnost podnikání malých a středních podniků. S čím vaše asociace může firmám i živnostníkům v tomto směru pomoci, aby přechod na nové technologie nebyl komplikací?

 

Naše asociace spouští historicky největší edukační aktivitu s představením zajímavých technologií pro malé a střední firmy a se zaměřením na využívání digitálních nástrojů v malém byznysu. Program umožní nejmenším podnikatelům a živnostníkům jednoduše, srozumitelně a prakticky otestovat, jak jsou připraveni na dobu nástupu nových technik a technologií a pomůže jim nalézat perspektivní řešení.

 

ksm

 

 

MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

Projekt Silver Business může řadu lidí v pokročilejším věku nasměrovat jako buzola k udržení aktivního životního směru.

 

Foto: www.freeimages.com

 

 

Očekáváme, že okruh zájemců o prodloužení profesního života se bude rozšiřovat, říká Miroslav Somol.

 

Foto: archiv AMSP ČR