Stavebnictví posílilo, růst předčí očekávání

Po hubenějších letech, kdy stavební sektor nepatřil právě k vlajkovým lodím české ekonomiky, přichází obrat. Růst sektoru v roce 2017 by měl dosáhnout hodnoty 4,6 %, což je oproti předpokladům významný posun.

V roce 2018 bude růst podle odhadů pokračovat a zvýší se o další 3,8 %. Tržby přitom mají růst ještě o něco rychleji, a to o 5 %. Vytížení kapacit jednotlivých stavebních firem se aktuálně pohybuje až na hraniční úrovni 95 %. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2017 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se skupinou Saint-Gobain.

Naděje i opatrnost

„Na uvedenou stoupající tendenci má vliv zejména další výrazný růst objemu veřejných stavebních zakázek. Celkově totiž vzrostl za prvních devět měsíců roku 2017 dokonce až o 95, 1 % na úroveň 115,6 miliardy korun,“ vysvětluje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

Optimističtější jsou ve výhledu na tento rok firmy zabývající se pozemním stavitelstvím (růst 5,4 %) a malé a střední společnosti (růst 4,9 %). O poznání opatrnější jsou naopak společnosti zaměřené na inženýrské stavby (růst 3,3 %). V roce 2018 by měl meziroční růst v tomto sektoru zpomalit na 3,8 %, přičemž více by se mělo v dlouhodobém horizontu dařit velkým společnostem (růst 4,2 %).

„Samozřejmě mě aktuální vývoj na trhu stavebnictví těší. Cítíme nárůst poptávek po materiálech všech divizí naší společnosti a také po řešeních s vyšší přidanou hodnotou z pohledu akustiky a tepelného komfortu. Přesto však přetrvává velký tlak na ceny materiálů, zaznamenáváme také nárůst nákladů na energie a vstupních surovin a potýkáme se s dostupností pracovní síly. Tyto faktory tak ovlivňují to, že růst našeho obratu je větší než růst našeho provozního zisku,“ komentuje situaci Tomáš Rosák, předseda představenstva Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. „Dovolím si však odhadnout, že letošní rok zakončíme úspěšně, tedy splněním našeho plánu a očekávání majitele.“

Obdobný pohled má i Petr Kašpar, ředitel společnosti POHL cz, a.s. „České stavebnictví je nyní ve fázi solidního množství realizovaných a chystaných stavebních zakázek, mimořádného nedostatku výrobních kapacit a stále ještě nízkých cen ve vztahu zadavatel versus generální dodavatel. Klíčové pro splnění našeho plánu na příští rok bude zajištění kvalitních výrobních kapacit – a to jak vlastních, tak zejména subdodavatelských.“

Optimismus, ale…

Opačný náhled na současnou situaci má Pavel Pilát, generální ředitel Metrostavu a.s. „Čísla o předpokládaném celkovém růstu stavebnictví jsou vysoká jen zdánlivě, protože vycházejí z předchozí nízké základny. Nárůst zdaleka nedosahuje hodnot před začátkem recese. Během ní opustilo firmy, zaměstnávající více než 50 lidí, přes 50 000 pracovníků. Takže je logické, že ti dnes ve stavebnictví chybí. Na druhé straně inženýrské stavebnictví kleslo o 1,7 %. A proto v některých segmentech trhu, jako například výstavbě velkoprofilových tunelů, je vinou výpadku zakázek nutné kvalifikované pracovníky redukovat. Po více než půlstoletí se nyní v Česku nerazí ani jedno takovéto dílo. A s dalšími ražbami mohou stavební firmy, vzhledem k nepřipravenosti projektů, počítat až v řádu desítek měsíců či několika let.“

„Českému stavebnictví se letos daří v porovnání s předchozími lety dobře. Po delší době dochází k souběhu významnějších investic u veřejných i soukromých zadavatelů. Pokud nedojde k paralyzování veřejných zadavatelů vlivem voleb, rok 2018 by měl být opět lepším než rok 2017. Klíčovým úspěchem růstu tržeb, podle mého názoru, bude efektivita provádění prací, kvalitně a dlouhodobě nasmlouvaní subdodavatelé a schopnost přijmout nové zaměstnance a tím rozšířit výrobní kapacitu. V tomto duchu se na rok 2018 připravujeme a předpokládáme dvouciferný růst tržeb,“ tvrdí Pavel Schlitter, obchodní ředitel SITEL, spol. s r.o.

Nedostatek lidí

Kvůli nedostatku pracovníků jsou přitom ředitelé stavebních společností nuceni odmítat v průměru 14,3 % objemu zakázek. Nejvíce se s tímto problémem potýkají malé a střední firmy, které musely odmítnout téměř pětinu (17,9 %) objemu zakázek. Některé společnosti v důsledku nedostatku pracovníků dokonce nepodávají nabídky na poptávku, kterou by ještě před rokem rády získaly, případně jsou nuceny posouvat termíny dokončení realizace stavby.

Nesporně zajímavý pohled na personální nouzi stavebních firem nabízí Ivo Luňák, jednatel společnosti Tyros Loading Systems CZ s.r.o. „S nedostatkem pracovníků je to jako se zakázkami. Když je nedostatek zakázek, žehráme na jejich nedostatek. Když jsou zakázky a nemáme kapacity na jejich realizaci, žehráme na nedostatek pracovníků. Proč se bojíme přiznat, že neumíme podnikat a připravovat se na měnící se trh? Že si neumíme vybudovat značku, abychom byli pro kvalitní pracovníky atraktivní. Že si nebudujeme portfolio zákazníků, s kterými zvládneme i dobu nouze. V době blahobytu umí prodávat každý, v době nouze jen ti nejlepší. A je to stejné v době blahobytu, kdy realizují a dodržují termíny jen ti nejlepší. Ostatní se o to alespoň snažíme a zbytek hledá příčinu mimo své kompetence.“

 

Jaké budou tržby?

V letošním roce by stavebním firmám měly v průměru vzrůst o 5 %. V oblasti tržeb predikuje vyšší růst pozemní sektor (6,5 %) a velké stavební společnosti (5,7 %). Daleko pesimističtější jsou ve svých předpovědích firmy zaměřené na inženýrské stavby, které očekávají růst svých tržeb na úrovni 2,7 %. Růst tržeb bude pokračovat i v roce 2018, kdy by se měly v průměru zvýšit o dalších 4,2 %.