Strojaři očekávají stagnaci, firmám začínají klesat marže

 

Český strojírenský průmysl poroste také v roce 2019, míra jeho růstu však zpomalí v průměru na 1,3 %. V roce 2020 pak nastane pokles výkonu sektoru (-0,4 %). Tržby strojírenských firem v roce 2019 porostou o 3,8 %, avšak třetina podniků (35 %) se připravuje na pokles svých marží. Firmy jsou rovněž méně zabezpečené, pokud jde o nasmlouvané zakázky.

 

Tyto údaje vyplývají z vyjádření ředitelů firem, zahrnutých do Studie českého strojírenského průmyslu H2/2018 zpracované analytickou společností CEEC Research. Její výsledky byly prezentovány na Setkání lídrů průmyslu a exportu, které se konalo 11. prosince na Pražském hradě.

 

Potřeba inovací a nových technologií

 

„Český průmysl bude v následujících letech čelit několika výzvám, které budou pravděpodobně tlumit jeho růst. Jedná se především o slabší poptávky v Číně, negativní dopady obchodních válek, napětí na domácím trhu práce nebo o nasycení spotřebitelské poptávky ve vyspělých ekonomikách po jejím propadu během ekonomické krize,“ říká Michal Nebeský, generální ředitel, Citibank Česká republika.

 

„Věřím, že si náš strojírenský průmysl udrží svou dosavadní významnou pozici ve struktuře české ekonomiky a exportu. Je však nutné se soustředit na inovace a využívání moderních výrobních a komunikačních technologií, které budou stále větší měrou rozhodovat o konkurenceschopnosti strojírenských výrobků a služeb. Naše strojírenská tradice je zejména v klasických oborech výhodou, ale sama o sobě již pro úspěch na trhu nestačí,“ uvádí Oldřich Paclík, ředitel, Svaz strojírenské technologie.

 

Výdaje státu musí být efektivnější

 

Představitelé strojírenských firem kromě výhledů na příští rok v průzkumu společnosti CEEC Research vyjádřili svůj pohled na hospodaření státu. Podle nich celkové vládní výdaje by měly být nižší, nutné je však zvýšit jejich efektivitu. Stát by měl rovněž nastavit účinné kontrolní mechanismy, které by vyhodnocovaly a ověřovaly efektivitu veřejných investic – plýtvá se zejména v oblasti eGovernmentu. Více investic by podle strojařů mělo mířit především do oblasti školství, infrastruktury a aplikovaného výzkumu a vývoje.

 

„V investiční politice je třeba nasměrovat ještě více energii vlády a jejího aparátu do prioritních oblastí. Mezi ně patří bezesporu nejen zásadní zlepšení dopravní infrastruktury, ale i investice do vysokorychlostního internetu, a především orientace na dlouhodobou vizi. Jinými slovy – Česká republika musí mít jasný plán a orientaci, jak se stát technologicky vyspělou zemí s vytvářením vysoké přidané hodnoty a s ještě užším kontaktem na koncové zákazníky,“ zdůrazňuje nutnost koncepce Bohdan Wojnar, prezident AutoSAP a předseda představenstva, Škoda Auto, a. s.

 

 

Má-li český strojírenský průmysl udržet svoji konkurenceschopnost, musí jít cestou využívání inovací, robotizace a moderních komunikačních technologií.

 

Foto: www.freeimages.com