Stalo se

Nový návrh jak svázat lobbing

Další pokus o zákonnou regulaci a evidenci lobbingu, kterých již v minulosti bylo několik, nastolil ministr pro legislativu a lidská práva Jan Chvojka. Navrhl několik variant, které však teprve projdou kolečkem diskusí, věcný návrh zákona […]