Tiskárna Libertas – zářivá stálice na tiskařském nebi  

Genius loci. To asi napadne každého, kdo vstupuje do industriálního domu na pražském Smíchově, sídla Tiskárny Libertas, a.s. Právě ve zdejších zdech byl koncem 19. století založen Litografický ústav, úzce spojený s historií české polygrafie. A právě Tiskárna Libertas, jako pokračovatelka letité tradice, dnes píše nové kapitoly tohoto oboru.

O novodobé historii společnosti Tiskárna Libertas, poskytující komplexní polygrafické služby v oblasti archového ofsetu, hovoříme s jejím ředitelem Martinem Daňkem.

Nová etapa v životě vaší tiskárny, svými parametry jedinečné v centru Prahy, se začala odvíjet po privatizaci před 25 lety. Jakým vývojem si prošla?

Především došlo v našich prostorách k ukončení hlubotiskového provozu a přechodu na moderní ofsetovou technologii. S tím přišlo i zeštíhlení a zefektivnění uplatňovaných polygrafických technik. Postupně jsme se zaměřili na rozšíření knihařských služeb, naše portfolio jsme například rozšířili o vazbu V 2, čímž jsme se vyrovnali konkurenčním tiskárnám. Dříve jsme se totiž věnovali převážně produktům z rotačního tisku a většinu typů knihařských vazeb jsme kooperovali u našich partnerů. I proto se dnes můžeme orientovat na náročnější publikace s menším nákladem a větším rozsahem.

Jaká je vaše konkurenční výhoda oproti jiným tiskárnám?

Určitě je to naše poloha v centru Prahy, v němž sídlí kulturní a umělecké instituce, galerie či grafická studia. Právě pro ně jsme výhodní snadnou dostupností. Potřebuje-li třeba umělec vytisknout katalog pro galerijní výstavu, může být přítomen při tisku, vše potřebné si u nás může zkontrolovat a doladit. Další naší předností je přístup k zákazníkům. Fakt, že netiskneme velké produkce, ale spíš nízkonákladové umělecké publikace, se promítá i do vzájemných vztahů. Platí, že dobré vztahy se budují delší čas na základě dobrých zkušeností. Nám se osvědčil přátelský, osobní přístup, díky němuž nám zákazníci zůstávají věrní.

Změnily se nějak za uplynulá léta požadavky vašich zákazníků?

Zákazníci se přirozeně zajímají v první řadě o cenu, víc než přidaná hodnota je zajímá ekonomická stránka. Nám se ale podařilo dosáhnout optimální produktivity ofsetového tisku, což umožňuje nabídnout zákazníkům přijatelné ceny. V současnosti máme stále více zákazníků, kteří se snaží své zakázky odlišit od běžného standardu. Chtějí, aby jejich produkt byl hezký, výjimečný, aby zaujal na první pohled. Souvisí to samozřejmě s tím, jak grafická studia díky technickým možnostem vymýšlí neotřelé nápady, zaměřené na uměleckou stránku dané zakázky.

Oslovujete i potenciální zákazníky v zahraničí?

V současnosti vedeme jednání s jedním partnerem v Německu, pro něhož bychom mohli tisknout jeho produkty, šířené do řady zemí světa. Naší výhodou je, že s touto německou společností používáme stejný systém předvýrobní fáze a z Německa bychom dostávali hotová data pro osvitovou jednotku.

Když se dnes ohlédnete za čtvrtstoletím působení vaší společnosti v tržních podmínkách, co vás nejvíce těší?

Především skutečnost, že spolupracuji s lidmi, kteří se před lety ve zdejším učňovském středisku vyučili a doslova s tiskárnou žijí. Rovněž mě potěší, když se třeba u našich dodavatelů setkám s lidmi, kteří také u nás dřív působili a rádi se k naší tiskárně hlásí. A samozřejmě jsem rád, že naše tiskárna přežila do dnešních dnů, že ji nesmetla vlna současného shonu a rychlosti. Zkrátka, že u nás díky zkušeným tiskařům přetrvalo poctivé řemeslo,

S jakými plány se díváte do budoucna? Čeho byste rádi dosáhli?

Rádi bychom zákazníkům nabídli něco nového, moderního, inovativního. Kromě již zmíněné knižní vazby V 2 nově disponujeme stroji, které v případě knižních vazeb zaručují lepší servis při tisku uměleckých publikací, výstavních katalogů a dalších produktů. A to v souladu s jejich grafickým pojetím, vymykajícím se běžným standardům. Právě okruhu zákazníků, poptávajících tento segment polygrafických prací, chceme nabízet své služby.

 

Výrobní portfolio

Tiskárna Libertas, vybavená moderními ofsetovými stroji, se specializuje na produkci časopisů, knih, katalogů, map a atlasů, kalendářů a dalších tiskovin. Věnuje se rovněž digitálnímu tisku, disponuje i grafickým studiem.

 

 Jak šla historie

Založení tiskárny sahá do konce 19. století. V objektu bývalé občanské záložny v dnešní Drtinově ulici vzniká Litografický ústav, který se zabývá tiskem svatých obrázků, od roku 1913 zde působí Spojené grafické ústavy Koppe Bellman. V roce 1926 tiskárna fúzuje s nakladatelstvím Melantrich a stává se největším a nejmodernějším provozem v republice. Od roku 1952 je tiskárna včleněna do národního podniku Svoboda, tiskařské závody. Hlubotiskem se zde tisknou časopisy Květy, Mladý svět a další tituly. Roku 1992 vzniká osamostatněním této části národního podniku akciová společnost Libertas a roku 1998 je založena dceřiná společnost Tiskárna Libertas, která se zabývá novinovým a archovým tiskem.