V Česku vzrostl počet nových firem

V loňském roce vzniklo v ČR 28 958 nových obchodních společností a přibylo 57 549 podnikatelů – fyzických osob. Naopak 8759 firem zaniklo a podnikatelskou činnost ukončilo 48 877 osob. Z porovnání těchto čísel vyplývá, že celkový počet obchodních společností v minulém roce vzrostl o 20 199, což je nejvíce za posledních pět let. Počet podnikajících fyzických osob oproti tomu loni vzrostl pouze o 8672, což je naopak nejméně za poslední tři roky. Uvádí to analýza společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Nejvyšší podíl na nově vzniklých subjektech měly společnosti s ručením omezeným, založeno jich bylo 27 929. Po- čet nových akciových společností činil 893, vzniklo rovněž 113 družstev. Téměř polovina (45 %) nových společností vznikla v roce 2016 v Praze, s odstupem následují Jihomoravský kraj a Středočeský kraj.