Vláda schválila návrh e-neschopenky, kritizují ho zaměstnavatelé i lékaři

 

 Vláda ve středu 7. 11. schválila v rámci novely zákona o nemocenském pojištění zavedení e-neschopenky. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které novelu připravilo, označuje změnu za první etapu jejího zavádění. Předloha nyní putuje k projednání do Poslanecké sněmovny, ale již nyní je vládou schválené řešení terčem kritiky lékařů i zaměstnavatelů.

Lékaři budou muset vyplňovat neschopenky elektronicky již v průběhu příštího roku. Nicméně plnohodnotně fungující systém elektronických neschopenek nebude v provozu dříve než v roce 2020. Podle Hospodářské komory ČR je nesoulad termínů, ke kterým bude zrušena karenční doba a zavedena e-neschopenka, dokladem nekoncepčního postupu vlády, zejména pak Ministerstva práce a sociálních věcí v gesci ČSSD.

Co novela zákona uvádí?

Místo dosavadních sedmi dílů papírové neschopenky bude e-neschopenka mít jen dva díly. Jeden bude vystaven v začátku pracovní neschopnosti, druhý při jejím ukončení. Lékaři budou muset podle vládou schváleného návrhu poslat oznámení o začátku pracovní neschopnosti elektronicky nejpozději další pracovní den na elektronickou adresu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zaměstnavatelé pak podle tohoto návrhu požádají elektronicky ČSSZ o informace a úřad jim po obdržení jejich žádosti do osmi dnů oznámí, že zaměstnanec je na neschopence, kde v domácím léčení pobývá a jaké má povolené vycházky. ČSSZ firmám poskytne i adresu a jméno lékaře, který e-neschopenku vystavil.

Kritika je plně na místě

Uvedené řešení je ovšem na hony vzdálené očekávání a potřebám zaměstnavatelů, kteří předpokládali, že po zrušení karenční doby bude nový systém rychlejší a operativnější než systém stávající. Že je bude informovat o pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců okamžitě v daný den. Skutečnost přitom bude přesně opačná. V čem tedy bude nový systém pro zaměstnavatele přínosný?

I podle praktických lékařů daná změna očekávaný efekt nepřinese, pouze vzroste administrativa. Lékařská komora označila navrhovaný postup za nesystematický. Svaz průmyslu a dopravy ČR již dříve požadoval, aby firmy nemusely o informace žádat, ale dostávaly je přímo. Navíc hrozí, že řada starších praktických lékařů pod tíhou povinné elektronické komunikace raději odejde do důchodu.

Výhrady k uvedenému návrhu novely zákona o nemocenském pojištění má v politické rovině i pravicová opozice. Lze proto očekávat, že při projednávání novely v Poslanecké sněmovně budou poslanci značně kritičtí. A snad jejich přičiněním dojde i na změny, které e-neschopenku posunou do roviny, přijatelnější potřebám zaměstnavatelů.

 

 

Vládní návrh na zavedení první fáze e-neschopenky budou brzy projednávat poslanci a nepochybně budou chtít provést nejednu změnu.

Foto: https://pixabay.com