Vláda vyhověla odborům, vyslyší i zaměstnavatele?

 

Další zvýšení minimální mzdy o 1150 Kč a zrušení karenční doby představují  kroky, kterými vláda vyšla vstříc požadavkům odborářů. To byl také důvod, proč prezident Hospodářské komory ČR (HK ČR) Vladimír Dlouhý oficiálním dopisem vyzval premiéra Andreje Babiše, aby vláda ve své politice přiměřeně vyhověla také oprávněným požadavkům zaměstnavatelů.

Prezident HK ČR konkrétně vyzval k tomu, aby vláda vyhověla požadavkům, které mají za cíl mimo jiné ulevit zaměstnavatelům od vysoké odvodové zátěže, nezatěžovat je dalšími náklady či zmírnit dopady akutního nedostatku zaměstnanců. Jde o těchto pět zásadních bodů:

  1. Aby se vláda zavázala, že do konce svého mandátu nepodpoří přímou ani nepřímou změnu žádného ustanovení zákoníku práce, pokud s takovouto změnou nevysloví souhlas zaměstnavatelé.

 

  1. Aby vláda stanovila jako krátkodobé řešení kritického nedostatku zaměstnanců pro rok 2019 souhrnnou roční kvótu pro zaměstnávání zahraničních pracovníků ze třetích zemí prostřednictvím zvláštních, vládou organizovaných programů v počtu 50 tisíc osob.

 

  1. Aby vláda ještě v průběhu roku 2019 prosadila snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení, placeného zaměstnavateli alespoň o 0,5 procentního bodu, čímž by došlo ke snížení neúměrně vysokého odvodového zatížení zaměstnavatelů.

 

  1. Aby vláda podpořila zrušení minimálního vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnanců, a vyměřovacím základem tak byla faktická mzda, čímž by se odstranilo existující znevýhodnění zkrácených úvazků.

 

  1. Aby vláda urychlila náběh plnohodnotného fungování e-neschopenkyco nejdříve po 1. červenci 2019.

 

Text pod foto:

Podnikatelům by prosazení uvedených požadavků usnadnilo mimo jiné i plánování jejich byznysu.

Foto: www.freeimages.com