Vláda musí mít jasnou vizi, vybízejí čeští průmyslníci

Dostat Českou republiku v období pěti šesti let mezi TOP 20 ekonomik ve světě, na tuto lákavou metu pomýšlí Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Za předpokladu, že kus práce v tomto směru odvede i vláda, vzešlá z podzimních voleb.

Ve svém programovém prohlášení SP ČR nadefinoval oblasti, které pomohou vytvořit podmínky pro zvyšování konkurenceschopnosti českého hospodářství. V podstatě jde o vymezení požadavků tuzemského byznysu zejména ve vztahu k nové politické reprezentaci, včetně jednotlivých ministrů a jejich náměstků. Cílem těchto požadavků je zajištění podmínek pro příznivé a stabilní podnikatelské prostředí.

 

Vytýčení priorit

Podle SP ČR nová vláda musí zásadně posunout klíčové oblasti pro průmyslovou otevřenou ekonomiku, jako je infrastruktura, inovace, digitalizace, trh práce a vzdělávání. Ty představují základ pro posun struktury naší ekonomiky a tím i růst potenciálu a dlouhodobé konkurenceschopnosti ČR. Na definici klíčových oblastí programového prohlášení SP ČR spolupracovalo přes 400 odborníků z firem pracujících v jeho expertních týmech, odráží také zkušenosti SP ČR z tripartity a dlouhodobého připomínkování české legislativy.
„Chceme navázat na naši aktivitu z jara 2017, kdy jsme spolu s odborníky ze Svazu definovali priority pro další rozvoj české ekonomiky. Seznámili jsme s nimi před volbami všechny politické strany, které podle průzkumů měly šanci dostat se do Poslanecké sněmovny. Stejně tak obeznámíme novou vládu s naším programovým prohlášením,“ objasňuje prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Personální limity

Základním pravidlem u všech opatření na podporu ekonomického růstu musí být stabilita podnikatelského prostředí a vymahatelnost práva. Potřeba je tedy důsledně zrevidovat právní normy, omezit jejich počet a zjednodušit je. Při tvorbě nové legislativy nebo jejích úpravách je nutné dodržovat lhůty a konzultovat novinky a změny s profesními subjekty.
„Nová opatření by ale rozhodně neměla zvyšovat administrativu nebo kontrolní činnost. Preferoval bych přístup – jestli chceš jeden nový zákon, zruš stávající dva,“ dodává k tomu Jaroslav Hanák.

Je jasné, že zvýšení konkurenceschopnosti českého hospodářství může ČR dosáhnout pouze s vysoce kvalifikovanými lidmi. Jejich nedostatek představuje bariéru růstu a potřebné změny ekonomické struktury.

„Současný trh práce je bezpochyby jednou z největších překážek růstu české ekonomiky. Situace, do které jsme se dostali, je způsobena zejména absencí simulace vývoje trhu práce a nastavení podmínek, abychom mohli využít mobilitu pracovní síly. Věříme, že nová vláda bude uvažovat více strategicky. V opačném případě tuto konkurenční výhodu využije některý z našich sousedů,“ komentuje současný stav Jan Rafaj, první viceprezident SP ČR.

Digitalizace podniků

Průmysl nemůže dlouhodobě růst bez modernizace a inovací. Z tohoto důvodu je také nezbytná podpora aplikovaného výzkumu a vývoje. Pro tuto oblast je nejprve třeba zformulovat a schválit zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, aby byla možná co nejširší spolupráce výzkumné a aplikační sféry.

SP ČR míní, že je nutné, aby vláda zajistila podmínky pro silného digitálního koordinátora s nadresortní kompetencí, který s plnou podporou vlády a premiéra a ve spolupráci se sociálními partnery zajistí rozvoj digitální ekonomiky. „Digitální technologie jsou stále větší součástí každodenní reality podniků ve všech průmyslových odvětvích. Vláda proto musí vytvořit vhodné podmínky pro další digitalizaci podniků. Komunikace státu s podniky musí probíhat jednoduše ideálně jedním kliknutím z pohodlí kanceláře. Podniky musí mít možnost sdílet potřebná data se státem pouze jednou a digitálně. Chceme, aby vláda konečně zavedla tyto základní stavební kameny rozvinuté elektronické komunikace podniků se státem. Základním předpokladem jakéhokoliv posunu v digitalizaci je efektivní koordinace digitálních agend, minimálně na úrovni náměstka přímo podřízeného předsedovi vlády. Pokud to vláda nezajistí, tak na to doplatí české firmy a my se budeme nadále propadat v žebříčcích světové konkurenceschopnosti,“ upozorňuje Milena Jabůrková, viceprezidentka SP ČR.

Jeden úřad, jedno řízení

Nutnou podmínkou pro zařazení České republiky do TOP 20 nejvyspělejších ekonomik světa je funkční dopravní infrastruktura. „S ohledem na výsledky posledních 25 let je nutné přijít se zásadní změnou organizace povolovacích procesů pro výstavbu kritické infrastruktury státu a přijmout zákon o liniových stavbách. Proces povolovacích řízení by měl být založený na principu jeden úřad, jedno řízení a jedno rozhodnutí,“ doporučuje prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Vláda se musí zasadit i o dlouhodobě udržitelný a dostatečně diverzifikovaný energetický mix s minimálními požadavky na veřejnou podporu. Zároveň musí rozhodnout o vhodném investičním modelu a způsobu financování nových jaderných zdrojů a vytvořit příznivé prostředí pro realizaci energetických úspor.

„Nejhorší z variant pro českou energetiku je oddalovat rozhodnutí ohledně jádra. Taková situace nás nikam neposouvá. Rozhodnutí o jádru je rovněž klíčovým rozhodnutím o budoucí ceně energie pro spotřebitele, tedy o průmyslu, který je v ČR nesmírně intenzivní,“ doplňuje Jan Rafaj.

Česká republika je zahraničně a proexportně orientovaná. „Je důležité, aby byla nová vláda aktivní v oblasti ekonomické diplomacie, nepřipustila jakékoli zpochybňování našeho členství v EU a dokázala v Bruselu účinně bojovat za naše národní zájmy,“ uzavírá viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

red

Vláda musí podle SP ČR vytvořit vhodné podmínky pro komunikaci firem se státem v digitální rovině

Foto: www.freeimages.com

Box:

Jak si vede ČR?

Česká republika je podle poslední zprávy Světové banky Doing Business 30. nejrozvinutější světovou ekonomikou a na 31. místě podle Indexu konkurenceschopnosti, který sleduje Světové ekonomické fórum. Bohužel v řadě dílčích ukazatelů, jako je třeba infrastruktura, je pozice ČR horší.